Informácie

Autom do Vlkolínca

Autom z Ružomberka (zo severu):

Automobilom sa môžete dostať až na odstavnú plochu pri vstupe do Vlkolínca.

Z Ružomberka sa vydáte po ceste 59 (E77) na juh (smer Banská Bystrica). Zhruba 6 km od Ružomberka sa ocitnete v mestskej časti Biely Potok a na pravej strane budete míňať Reštauráciu Vlčí Dvor.

Hneď za reštauráciou Vlčí Dvor odbočíte vpravo.

Prejdete cez most ponad rieku Revúca.

Za mostom odbočíte opäť vpravo.

Prechádzate popri penzióne, ktorý je ozdobený maľbami rozprávkových postavičiek a fotomakete rušňa.


Na najbližšej križovatke sa nachádza replika vlkolínskej zvonice, pred ktorou odbočíte doľava.

Následne prejdete cez mostík doprava a vchádzate do Trlenskej doliny.

V doline prechádzate okolo studničky a náučných panelov.


Cesta dolinou vás dovedie na rázcestie pod Vlkolíncom, kde pokračujete doprava po asfaltovej ceste. V tomto mieste môžete odstaviť vaše auto a zvyšok cesty prejsť pešo v prípade, že by odstavná plocha pred Vlkolíncom bola plne obsadená.

Kľukatá cesta vás vyvedie priamo pod Vlkolínec a po ceste si môžete všimnúť ďalšie studničky, odpočívadlo, drevené štále (senníky) a v závere výhľad na samotný Vlkolínec či okolité kopce.
Pred vstupom do Vlkolínca sa nachádza drevená stavba pokladne, pred ktorou môžete pohodlne zaparkovať na odstavnej ploche.

Autom z juhu:

Ak by ste sa do Vlkolínca vybrali z juhu (od Banskej Bystice či Donovalov), odbočku do Vlkolínca nájdete hneď za dopravnou značkou označujúcou začiatok mesta Ružomberok, za ktorou odbočíte doľava, ešte pred Reštauráciou Vlčí Dvor a pokračujete podľa návodu vyššie.


Po celej trase sú umiestnené dopravné značky, ktoré vám orientáciu uľahčia.
Na trase Trlenskou dolinou až do Vlkolínca je obmedzená rýchlosť, nakoľko je cesta úzka a pohybujú sa tu peší turisti a cykloturisti, berte preto na nich ohľad.
Návštevníkom Vlkolínca nie je povolený vjazd motorovými vozidlami priamo do obce!