O Vlkolínci

Štál pod Dielcom

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Medzery v stenách sú vyplnené haluzinou a latkami. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V obidvoch štítoch sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Štál stále slúži na uskladňovanie sena. Štál je orientovaný severným a južným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 340 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza južným smerom.
– Nachádza sa na západnom svahu vrchu Dielec.
– Je postavený na okraji lúky pri medzi.
– Prechádza popri ňom poľná cesta z Vlkolínca na vrchol Horného dielu.
– Od štálu sú výhľady na Vlkolínec, Sidorovo, Pulčíkovo, Šiprúň a Borovník.
– Štál je viditeľný z okolia Vlkolínca a svojim umiestnením dotvára kolorit okolitej krajiny.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený značeným chodníkom, dá sa k nemu však poľahky dostať po lúkach priamo od okraja Vlkolínca. Vedie popri ňom poľná cesta na vrchol Horného dielu.
– Východná stena štálu je zavalená hlinou zo svahu.
– Severné zaklápacie dvierka sú uzatvorené.
– Priestor v štítoch nad dvierkami nie je vyplnený latovaním.
– Podkladové kameňe su miestami povypadávané.
– Okolie štálu je zbavené od náletových drevín.
– Južný vstup do štálu nie je zabezpečený a aktuálne je štál plný sena.

Nákres a fotografie štálu z roku 2010 nájdete tu: Štál pod Dielcom

Monitorované: November 2021