O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9008

Roľnícky dvor č. 9008

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom a stodola
– roľnícky dvor sa nachádza v strede Vlkolínca
– dom bol postavený v roku 1927
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2836/1-2

– dom je postavený v smere sever – juh
– dom sa skladá z kuchyne a izby
– fasáda je natretá zelenožltým náterom
– má kamennú podmurovku
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a štvortabuľkové
– na čelnej strane domu sa zachovalo pôvodné okno
– do domu sa vchádza z dvora z východnej strany
– drevené kresané trámy sú vybielené a omazané hlinou
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník v tvare kríža
– na západnej strane domu je tehlový komín

– dvor od ulice oddeľuje drevený latkový plot
– do dvora sa dá vojsť bráničkou pre peších

– stodola je situovaná na východnom okraji dvora
– skladá sa z maštale, mlatoviska (priestor pôvodne slúžiaci najmä na ručné mlátenie a čistenie obilia) a záčinu (priestor pôvodne slúžiaci na úschovu obilia, krmiva a náradia)
– má kamennú podmurovku
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– mlatovisko je prejazdné z oboch strán, má jednokrídlové vráta
– maštaľ a záčin majú doskové dvere