Čo vidieť

Okolie Vlkolínca

Na Vlkolínci je okrem samotnej architektúry a zrubových stavieb zaujímavé aj jeho okolie. To dotvára kolorit osady a zasádza ho do horského svahovitého prostredia, čím vytvára nezabudnuteľnú atmosféru horskej osady. Terasovité políčka ukazujú to, ako bolo potrebné upraviť horské prostredie, aby sa využil každý, aj malý priestor na hospodársku činnosť. Lúky zase demonštrujú rozmanitosť bylín, ktoré napĺňali dennodenné potreby obyvateľov. Senníky (štále) zase nabádajú na to, aby sme si uvedomili, že celé okolie sa využívalo a ani kúsok pôdy neostal nevyužitý. Početnosť prameňov a ich zregulovanie poukazuje na to, že pri zžití sa s prírodou si ľudia vedeli citlivo upraviť a využiť to, čo im ponúka. Pod vrcholom Sidorova, týčiaceho sa nad Vlkolíncom, môžeme obdivovať prírodné útvary, akým je napríklad Krkavá skala, či iné ležiace najmä v okolí Trlenskej doliny.