O Vlkolínci

Zrútený štál v Uhlisku Pod Stráňou horný

Zrútený štál je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou starého dreveného šindľa. Štál sa nevyužíva na žiadne účely. Tiež sa dá určiť, že bol orientovaný smerom severovýchod – juhozápad.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 300 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhovýchodným smerom.
– Nachádza sa v hornej časti dolinky Uhlisko pod vrchom Dielec.
– V mieste, kde sa nachádza štál, sa stretáva juhozápadný svah vrcholu Stráňa a severovýchodný svah vrcholu Dielec.
– Je postavený v háji v juhovýchodnom svahu.
– Prechádza popri ňom neznačený chodník z Bieleho Potoka do Vlkolínca.
– Blízko štálu vedie elektrické vedenie.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu je zabezpečený neznačeným chodníkom dolinkou Uhlisko. Chodník spája Vlkolínec a Biely Potok.
– Strecha je zrútená do vnútra štálu. Nezrútená časť strechy je deravá, prekrytá zvetraným šindľom porasteným machom.
– Celá konštrukcia štálu nie je oddelená od pôdy, je naklonená a značne poškodená hnilobou.
– Severozápadná strana je zasypaná zeminou.
– Konštrukcia štálu je podrastená stromom z juhovýchodnej strany a tiež v severnom rohu.
– V štáli sú viditeľné zvyšky starého sena.

Monitorované: November 2021