Čo vidieť

Neupravený prameň v Príkrom

Prameň sa nachádza v dolinke nazývanej Príkro pod vrchom Sidorovo, asi 350 m od spevnenej cesty vedúcej popri kostole smerom do Ružomberka. K prameňu vás dovedie žlto značený turistický chodník smerujúci do Bieleho Potoka. Potom, ako chodník z lúk nad Vlkolíncom vojde do lesíka, nás dovedie na malú lúčku, kde sa na okraji lesa nachádzajú krmelce pre lesnú zver a poľovnícky posed. V tomto mieste opúšťame značený chodník a vyberieme sa doľava ku krmelcom, pod ktorými sa v malej, vegetáciou zarastenej dolinke prameň nachádza.

Prameň je neupravený a nevyužíva sa, nakoľko pár metrov od neho sa nachádza upravený prameň.

Informácie:
– Prameň je vzdialený 900 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Voda vyteká zo skalného podložia pod kameňom a voľne steká dolinkou.
– Voda z prameňa pri odtoku vytvára vápencový sediment penovec (mäkký travertín), čo svedčí o mineralizácii prameňa.
– Asi 100 m od prameňa prechádza žlto značený turistický chodník vedúci z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabovskej doliny.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.