O Vlkolínci

Štál pod Hanuškovou

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Medzery medzi drevom sú vyplnené žrďovinou. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou zvetraného dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V štítoch sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Nad dvierkami sú ponechané odvetrávacie otvory. Štál sa už nevyužíva. Štál je orientovaný severným a južným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 540 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza západným smerom.
– Nachádza sa na východnom svahu vrcholu Borovník.
– Je postavený vo svahu v lieskovom háji, v dolinke Hanušková.
– Vo vzdialenosti 30 metrov nad štálom prechádza neznačený chodník z Vlkolínca do lokality Laz.
– V blízkosti štálu preteká potôčik.

Aktuálny stav:
– Do blízkosti štálu vedie neznačený chodník z Vlkolínca smerom do lokality Laz. V mieste, kde sa nachádza drevená studnička, náučný panel a ďalší štál, je potrebné zísť pár metrov dolu svahom.
– Takmer celá konštrukcia štálu sa dotýka podložia, čím sa poškodzuje.
– Západná stena štálu je zavalená hlinou zo svahu.
– Zvetraná deravá strecha je porastená machom.
– Zrútený juhozápadný roh strechy poškodzuje západnú stranu strechy a južný štít.
– V južnom štíte chýbajú zaklápacie dvierka.
– Stavba je obrastená lieskami, ktoré sa jej dotýkajú a poškodzujú ju.
– Vstup do štálu nie je uzavretý a nachádza sa v ňom staré seno.

Monitorované: November 2021