O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9020 - 9021

Roľnícky dvor č. 9020 – 9021

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu sú dva ľudové domy, maštale a stodoly
– roľnícky dvor sa nachádza na dolnom konci Vlkolínca, na západnej strane cesty
– postavený bol v druhej polovici 19. storočia
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2847/1-6

– domy sú situované v severnej časti
– dom č. 9020 sa skladá z pitvora, komory a izby
– na druhom podlaží je murovaná sýpka
– čelná fasáda je natretá krémovým náterom
– má vysokú kamennú podmurovku
– okno na čelnej fasáde je dvojité a trojtabuľkové
– do domu sa vchádza drevenými dverami, ktoré sú na južnej strane domu
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník v tvare kríža
– dom sa skladá z prednej zrubovej časti a zo zadnej murovanej časti

– zadný dom č. 9021 sa skladá z pitvora, komory a izby
– fasády sú natreté bielym náterom
– má kamennú podmurovku
– okná sú dvojité a štvortabuľkové
– má sedlovú šindľovú strechu
– má doskové vchodové dvere

– maštale sú situované v južnej časti dvora
– majú šindľovú strechu

– stodoly sú situované na západnom okraji dvora
– obe stodoly sú pod jednou sedlovou šindľovou strechou
– obe stodoly sa skladajú z mlatoviska (priestor pôvodne slúžiaci najmä na ručné mlátenie a čistenie obilia) a záčinu (priestor pôvodne slúžiaci na úschovu obilia, krmiva a náradia)
– záčiny majú zrubovú konštrukciu
– mlatoviská majú konštrukciu s doskami
– časť stavby bola prestavaná na rekreačné účely