O Vlkolínci

Zaniknutý štál pod Lazom

Na mieste štálu sú stále viditeľné pozostatky z jeho stavby. Z nich je zrejmé, že štál bol postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. A tiež, že jeho konštrukcia bola pravdepodobne ako u iných štálov postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Tiež sa dá z pozostatkov a samotného miesta určiť, že bol orientovaný smerom sever – juh.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 940 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhovýchodným smerom.
– Nachádza sa na východnom svahu v južnom rebre vrcholu Borovník.
– Je postavený v lieskovom háji, pod lúkou v lokalite Laz.
– Vo vzdialenosti asi 170 metrov od štálu prechádza neznačený chodník z Vlkolínca cez lokalitu Laz do dolinky Šepková.

Aktuálny stav:
– Do blízkosti pozostatkov štálu vedie neznačený chodník z Vlkolínca smerom do lokality Laz, ktorý pokračuje do dolinky Šepková. Na lúkach v lokalite Laz je potrebné odbočiť doľava a schádzať po lúke asi 200 metrov. Následne odbočiť doprava do lieskového hája, kde sa nachádza.
– Zo štálu zostal už len posledný roh stavby. Roh pozostáva z troch vrstiev opracovanej guľatiny spojenej zapílením, ktorý je v pokročilom štádiu rozkladu.

Monitorované: November 2021