O Vlkolínci

Šepkovou cez Laz

Táto trasa do Vlkolínca nie je veľmi využívaná, záujemcovi o jej prejdenie však ponúkne zážitok vo forme neobjavenej prírody a pokoja, ktorý lesy a lúky v okolo Vlkolínca ponúkajú.

Trasu začneme na štrkovom parkovisku v Trlenskej doline pod Vlkolíncom. Ešte pred cestou sa môžeme niečo dozvedieť z náučnej tabule, ktorá sa tu nachádza a vychutnať si výhľad na vrch Sidorovo, ktorý sa týči nad Vlkolíncom ako pomyselná prírodná pyramída. Vyberieme sa štrkovou cestou popri turistickom prístrešku. Po tejto ceste vedie aj zeleno značená cyklotrasa do lokality Jazierce. Prechádzame popri hospodárskej budove až k chatke s dreveným oplotením, za ktorou cesta odbočí doľava. My však z cesty, po ktorej viedla aj cyklotrasa zídeme (mierne doprava) a pokračujeme po nevýraznej cestičke k chatke do dolinky Šepková. Cestičkou prechádzame popri ďalších chatkách a pri poslednej sa cestička stratí. My sa necháme ďalej viesť potôčikom, popri ktorom vedie nevýrazný chodníček. Chodník vedúci popri potoku sa často stráca a my sme nútení ísť v jeho koryte po kameňoch vytŕčajúcich z vody. Okolo potoka sa nachádza množstvo prameňov a vyvieračiek, preto je terén rozmočený a blatistý. Napravo od koryta potoka si môžeme všimnúť jediný prameň, ktorý je upravený a voda z neho vyviera kovovou rúrkou. Pokračujeme ďalej popri potoku k miestu, kde si na pravej strane môžeme všimnúť zárez vo svahu po starej ceste (zvážnici). My pokračujeme ďalej popri potôčiku ešte asi 100 metrov. Tu sa doprava od koryta potoka odpojí zarastená cestička (zvážnica), ktorá nás dovedie na malú lúčku. Pozor, je tu potrebné zvýšiť pozornosť pri hľadaní chodníčka. Lúkou pokračujeme len pár metrov a potom sa vyberieme doprava smerom do lesa. V lese natrafíme na spočiatku nevýrazný chodníček, ktorý nás vedie smerom späť v smere toku potoka. Chodník stúpa hore kopcom a my sa ním necháme viesť. Po krátkom úseku, kde chodník klesá, si môžeme všimnúť studničku, ktorá sa nachádza pár metrov pod chodníkom. Studnička je zanedbaná a voda z nej sa kvôli slabému prietoku takmer počas celého roka nedá nabrať. Pokračujeme ďalej až na lúku (Laz). Tu sa nám odkryjú výhľady na pohorie Nízkych Tatier so Salatínom v popredí a Prašivou v pozadí. Na lúke si môžeme všimnúť dva štále (senníky). Naša cestička k nim však nevedie a my sa vydáme doľava na výraznú klesajúcu cestičku pomedzi stromy a tu natrafíme na náučnú tabuľu. Len pár metrov ďalej sa nám naskytne jeden z najkrajších pohľadov na Vlkolínec. Pri tomto pohľade sa Vlkolínec nachádza na svahu vrchu Sidorovo a nad ním v diaľke vidno Západne Tatry s Barancom a Vysoké Tatry s Kriváňom. Cestička nás vedie ponad neupravený prameň, ktorý využíva najmä lesná zver, o čom svedčia početné odtlačky v zemi. Pokračujeme ďalej po ceste až k štálu (senníku), pri ktorom sa nachádza upravená studnička, v ktorej sa môžeme občerstviť a ďalšia náučná tabuľa. Cestička nás dovedie ku krmelcu pre lesnú zver, pri ktorej sa nachádza vyschnutá studnička. Ak by ste však boli smädní, pár metrov nižšie v lese vyviera prameň. Cestička zabočí prudko doprava a po chvíli nás dovedie na rázcestie. My sa vydáme doľava mierne do kopca k železnému plotu a pokračujeme popri štáloch (senníkoch) k záhradám. Pred humnami (hospodárskymi budovami) odbočíme popri plote doľava hore kopcom. Za ďalšími humnami sa vydáme doprava na chodníček, ktorý nás dovedie popri dome k potôčiku priamo vo Vlkolínci. Ak by sme neodbočili doprava a pokračovali hore kopcom, dostaneme sa na štrkovú cestu, ktorou po chvíli zídeme do Vlkolínca.

Trasu sme naposledy absolvovali koncom leta 2020, odporúčame kvalitnú nepremokavú obuv, nakoľko v potoku sa šmýkalo a často sme stúpali do vody. Na trase sme videli veveričky a srnky. Tiež sme si nazbierali lieskové orechy, ktorých je v lokalite Laz okolo štálov neúrekom. Trasa dlhá necelé 4 km nám zabrala 4 hodiny, nikam sme sa však neponáhľali, stále sme oddychovali, fotili, robili si poznámky a zbierali orechy. Priemerní návštevníci však trasu prejdú asi za dve hodiny. Pre tých, ktorí nechcú absolvovať trasu po potoku, odporúčame vybrať sa opačným smerom z Vlkolínca (chodníčkom popri dome číslo 9043) po lokalitu Laz a potom sa vrátiť tou istou cestou späť.