O Vlkolínci

Ľudový dom č. 9041 - 9042

Ľudový dom č. 9041 – 9042

– dvojdom sa nachádza na hornom konci Vlkolínca, na západnej strane cesty
– je posledným zachovaným pôvodným domom na hornom konci Vlkolínca
– postavený bol koncom 19. storočia
– ľudový dom je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2865/1

– dvojdom je postavený v smere východ – západ
– predná časť dvojdomu sa skladá z kuchyne a izby
– zadná časť dvojdomu sa skladá z kuchyne, komory a izby
– čelná a dvorová fasáda sú omazané a natreté krémovým náterom
– južná fasáda je obitá krátkymi doskami
– má kamennú podmurovku, ktorá je natretá svetločervenou farbou
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a štvortabuľkové
– do domu sa vchádza z dvora, nad vchodom je predĺžený odkvap
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je obdĺžnikové okienko a výzorník
– pred domom je kamenný sokel, ktorý predstupuje pred stenu domu
– na južnej strane domu sú dva murované komíny
– za dvojdomom je drevená kôlňa
– vo dvore sú aj ďalšie hospodárske stavby

– dvor od ulice oddeľuje drevená dosková brána
– do dvora sa dá vojsť vstupnou drevenou doskovou bráničkou a dvojkrídlovou doskovou bránou
– nad plotom je sedlová šindľová strieška