O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9037

Roľnícky dvor č. 9037

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom a stodola
– roľnícky dvor sa nachádza na hornom konci Vlkolínca, na západnej strane cesty
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2862/1-2

– dom je situovaný v prednej južnej časti dvora spoločného s domami č. 9038 a 9039
– postavený je v smere východ – západ
– dom sa skladá z pitvora, komory a izby
– čelná a dvorová fasáda sú omazané hlinou a natreté žltým náterom
– južná fasáda je obitá doskami
– má vysokú kamennú podmurovku, ktorá je natretá červenou farbou
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a štvortabuľkové, na čelnej fasáde sú združené v drevenom ráme
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na streche sú dva obdĺžnikové vikiere, ktoré sú chránené strieškami
– predná časť domu má zrubovú konštrukciu, zadná časť je murovaná
– smerom do dvora murovaná zadná časť predstupuje pred zrubovú prednú časť domu
– na dome sú dva komíny
– za domom je dreváreň

– stodola je situovaná za domom v juhozápadnej časti dvora
– má kamenné základy
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– má zrubovú konštrukciu
– dolná časť stodoly je zo severnej strany obitá šindľovým obkladom