O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9010

Roľnícky dvor č. 9010

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom, stodola, maštaľ a plot
– roľnícky dvor sa nachádza na juhovýchodnej strane v strede Vlkolínca
– postavený bol v 90. rokoch 20. storočia, je však kópiou pôvodného domu z roku 1844
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2838/1-4

– dom je postavený v smere sever – juh
– fasády sú natreté modrým náterom
– má kamennú podmurovku a betónové základy
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a štvortabuľkové v drevenom ráme
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník v tvare kríža a polkružie s kolíkom
– má drevené dažďové žľaby

– dvor od ulice oddeľuje drevený doskový plot
– do dvora sa dá vojsť vstupnou drevenou bráničkou a väčšou dvojkrídlovou doskovou bránou
– časť plota sa skladá z latiek s medzerami

– za domom sa nachádza stodola a maštaľ, ktoré majú spoločnú strechu