Čo vidieť

Prepad z vodojemu nad Borovkou

Prepad vodojemu sa nachádza v kanáli starého vlkolínskeho vodovodu, pri neznačenej ceste kopírujúcej vodovod z Vlkolínca do lokality Vrchlúky (Sedlo pod Sidorovom). K prepadu sa dostanete, keď z cesty vedúcej smerom do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo na konci zastavaného územia Vlkolínca, pri informačnej tabuli o Vlkolínci, odbočíte na poľnú cestu doľava. Tá vás po 400 metroch dovedie k betónovej šachte s kovovým poklopom vľavo od cesty, pár metrov pod ktorou sa prepad nachádza.

Voda vytekajúca z prepadu je pitná, ale nevyužíva sa, keďže tečie len v niektorých obdobiach.

Informácie:
– Prepad je vzdialený 540 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Voda vyviera z oceľovej rúry so záklapkou pod betónovoým výklenkom.
– Voda z prepadu vyteká len v období, keď je vodojem, umiestnený nad prepadom, plný vody.
– Zo samotnej rúry počuť hukot pretekajúcej vody.
– Prepad sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.