O Vlkolínci

4. Roľnícky dom a dvor

    

Expozícia Roľnícky dom a dvor predstavuje typický príklad bývania mnohopočetnej roľníckej rodiny, ku ktorému patrí dom s hospodárskymi budovami. Expozíciu tvorí zachovaný dvojdom, v ktorom sa v prednej časti nachádza ukážka tradičného bývania vo Vlkolínci z konca 19. storočia. V priestore pitvora, obytnej izby a v komore je možné vidieť pôvodný nábytok a náradie, ktoré sa v tej dobe nachádzalo a používalo takmer v každom vlkolínskom domčeku. Za domom sa nachádza maštaľ, v ktorej sa ustajňoval dobytok a hospodárske zvieratá. Dvor zakončuje veľká stavba humna, v ktorom sa uskladňovalo náradie, poľnohospodárske zariadenia a krmivo pre hospodárske zvieratá. V priestore pod strechou humna sa uskladňovalo seno. Expozíciu dopĺňa kamenná sýpka, ktorá sa nachádza oproti domu. Sýpka slúžila na uskladnenie obilia pre viacero vlkolínskych rodín. Bola kamenná, aby sa obilie ochránilo pred ohňom v prípade požiaru. V súčasnosti sa v sýpke nachádzajú výstavné priestory.
Expozícia nepredstavuje tradičné bývanie len vo Vlkolínci. S takýmto modelom bývania sme sa v minulosti mohli stretnúť v horských oblastiach celého severného Slovenska. Expozícia je pre záujemcov k dispozíci celoročne v závislosti od aktuálnej sezóny. Sprevádzajúci personál vám rád porozpráva, ako sa v dome žilo a na čo sa ktoré náradie a zariadenia používali.