O Vlkolínci

Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie

Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie

– kostol sa nachádza na východnom konci Vlkolínca, v blízkosti cintorína
– prechádza popri ňom pôvodná prístupová cesta do Ružomberka
– kostol bol postavený v roku 1875
– pred jeho postavením tu stála kaplnka
– novoklasicistický jednoloďový kostol má vežu s cibuľovitou strieškou a dvojkrížom na vrchole
– sakristia bola k nemu pristavaná neskôr
– v minulosti slúžil okrem bohoslužobných účelov aj na kultúrne účely
– v kostole je umiestnených aj štrnásť obrazov krížovej cesty
– vľavo od vchodu do kostola je socha Panny Márie
– vpravo od vchodu do kostola sa nachádza drevený misijný kríž z roku 1927
– na bočnej strane kostola je na stene umiestnená pamätná tabuľa kňazovi Pavlovi Horskému, ktorý v tomto kostole pôsobil
– kostol je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 11795/1