O Vlkolínci

Štál nad Lanoviskom

Drevený zrubový štál má nadštandardne veľké rozmery oproti iným štálom, nachádzajúcim sa v okolí Vlkolínca. Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Štál má kvôli väčším rozmerom neštandardný spôsob prístupu do neho a to dverami. Na štále sú dokonca dva okenné otvory vytvorené pre zjednodušenú manipuláciu so senom a pre zlepšenie osvetlenia v ňom. Strešné štíty sú prekryté latovaním a na rozdiel od menších štálov nedisponujú záklápacími dvierkami. Strešné krokvy sú spevnené klieštinami a neštandardne aj stropníkmi / trámami. Štál je orientovaný severozápadným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 500 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza severozápadným smerom.
– Nachádza sa pod južným svahom vrcholu Sidorovo.
– Vo vzdialenosti asi 60 metrov nad štálom prechádza žlto značený turistický chodník z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova a žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom.
– Priamo ku štálu nevedie žiadny výrazný chodník.
– Okolie štálu je zarastené náletovými drevinami ako liesky, buky či rôzne ihličnany.
– Pár metrov pod štálom vedie kanál vlkolínskeho potoka.

Aktuálny stav:
– Prístup do štálu nie je zabezpečený.
– V súčasnosti sa štál nevyužíva.
– Strešné šindle sú značne poškodené a porastené machom, čím je strecha celá deravá a zateká.
– Konáre okolitých porastov zasahujú na strechu, čím ju poškodzujú.
– Stavba je mierne naklonená.
– Vstupné dvere sú poškodené.
– Chýba časť výplne dverí a okenných otvorov.
– Okolité kroviny prerastajú priamo cez stavbu.
– Podkladové kamene pod stavbou mimo nosných častí sú povypadávané.
– Vnútorná hlinená podlaha nie je oddelená od drevených častí stavby, čo zapríčiňuje zvýšené vlhnutie stavby.
– Štál nie je z vonkajšej strany obkopaný a tak sa niektoré časti stavby dotýkajú podkladu, čím sa značne zvyšuje vlhnutie a hniloba spodnej časti štálu.

Monitorované: November 2021