O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9052 - 9053

Roľnícky dvor č. 9052 – 9053

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dvojdom, sýpka a maštaľ
– roľnícky dvor sa nachádza v strede Vlkolínca, v blízkosti zvonice
– dvojdom bol postavený v roku 1867
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2867/1-3

– dvojdom je postavený v smere západ – východ
– dom sa skladá z prednej izby, pitvora a zadnej izby
– v prednej časti domu je pivnica
– fasády sú omazané hlinou a natreté krémovým náterom
– má kamennú podmurovku, ktorá je natretá červenou farbou
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a štvortabuľkové
– do domu sa vchádza z dvora
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník v tvare kríža a polkružie

– maštaľ je situovaná v strednej časti dvora
– má obdĺžnikový pôdorys
– má drevené dvere
– má sedlovú šindľovú strechu