REMESLO MÁ ZLATÉ DNO: HRNČIARSTVO

Mesto Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku a.s., Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Dom UNESCO Vlkolínec vás pozývajú v sobotu 5. a nedeľu 6. augusta 2023 do Vlkolínca na ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel.

Tento víkend vám pán Kamil Šlapák predstaví umenie hrnčiarstva.

Počas práce remeselníka sa môžete pristaviť a pohovoriť si o technikách, ktorými tvorí, prípadne o výrobkoch, ktoré z jeho rúk už vzišli. Veríme, že umenie tohto tradičného remesla vás zaujme a odnesiete si z Vlkolínca množstvo zážitkov a dojmov.

Kamil Šlapák sa keramike a hrnčiarstvu venuje 24 rokov. Začínal v malej dielni, kde sa naučil základy modelovania, glazúrovania a čiastočne aj točenie na hrnčiarskom kruhu. Časom ho táto práca prestala napĺňať z dôvodu nenaplnenia svojej realizácie, rozhodol sa ísť vlastnou cestou, kde si mohol uskutočniť svoje nápady. Asi 9 rokov je už sebestačný a pracuje ako slobodný umelec.

Jeho práca spočíva v točení na hrnčiarskom kruhu, modelovaní, maľovaní, glazúrovaní a vypaľovaní v elektrickej peci. Vyrába šálky, hrnčeky, krígle, rôzne postavičky a sochy, dobové, tradičné aj netradičné nádoby a tvary. Najnovšie experimentuje s technikou raku, ktorá sa k nám dostala v 16. storočí a jej korene sú v Japonsku. Je presvedčený, že v práci s hlinou je obrovský priestor na sebarealizáciu, či už za pomoci tradičných postupov alebo vlastných nápadov. Najviac ho na jeho práci baví, že vďaka prírodným materiálom: hline, vode, glazúre je v neustálom spojení s prírodou.

Niečo stručne o hrnčiarstve:
Hrnčiarstvo bolo na území Slovenska jedným z najrozšírenejších remesiel od obdobia stredoveku zhruba do polovice 20. storočia. Väčšina výrobkov mala špecifické krajové a lokálne znaky v tvare výrobkov alebo ich dekóre. Utvoril sa tak napríklad okruh bardejovský, gemerský, liptovský, oravský, pozdišovský, pukanský. Úpadok hrnčiarstva súvisel s rozvojom mechanizovanej výroby keramiky a s rozšírením lacnejšieho a trvácnejšieho továrenského riadu (plechový a smaltovaný riad, kamenina a podobne). Vývoj remesla negatívne ovplyvnili aj hospodárske krízy a svetové vojny. Najvýznamnejšou a jedinou svojho druhu a úrovne bola od roku 1883 keramická dielňa v Modre, ktorá pretrvala do nedávnych dní ako Slovenská ľudová majolika.

Prezentácia remesiel prebieha s myšlienkou #ObjavUdržateľnéSlovensko, pri ktorej je jedným z hlavných cieľov využitie toho, čo je miestne a tradičné v konkrétnom území. Preto sa vo Vlkolínci prezentujú miestni remeselníci s remeslami, ktoré majú v území dolného Liptova dlhoročnú históriu.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Upozornenie: Na podujatí „Remeslo má zlaté dno“ budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom „Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737“ za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, youtube kanáli, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne v ďalších médiách.

Harmonogram prezentácie remesiel počas leta 2023: (vždy od 10:00 do 17:00 hod.)
1. a 2. júla 2023: Korálkovanie
8. a 9. júla 2023: Krojárstvo
15. a 16. júla 2023: Tkáčstvo
22. a 23. júla 2023: Rezbárstvo
29. a 30. júla 2023: Drotárstvo
5. a 6. augusta 2023: Hrnčiarstvo
12. a 13. augusta 2023: Drotárstvo
19. a 20. augusta 2023: Krojárstvo
26. a 27. augusta 2023: Plstenie