Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Dom UNESCO Vlkolínec vás pozývajú v sobotu 23. a nedeľu 24. júla od 10:00 do 17:00 do Domu UNESCO Vlkolínec na ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel.

V sobotu 23. júla 2022 vám pán Kamil Šlapák predstaví umenie hrnčiarstva.

Kamil Šlapák sa keramike a hrnčiarstvu venuje 23 rokov. Začínal v malej dielni, kde sa naučil základy modelovania, glazúrovania a čiastočne aj točenie na hrnčiarskom kruhu. Časom ho táto práca prestala napĺňať z dôvodu nenaplnenia svojej realizácie, rozhodol sa ísť vlastnou cestou, kde si mohol uskutočniť svoje nápady. Asi 8 rokov je už sebestačný a pracuje ako slobodný umelec. Jeho práca spočíva v točení na hrnčiarskom kruhu, modelovaní, maľovaní, glazúrovaní a vypaľovaní v elektrickej peci. Vyrába šálky, hrnčeky, krígle, rôzne postavičky a sochy, dobové, tradičné aj netradičné nádoby a tvary. Najnovšie experimentuje s technikou RAKU, ktorá sa k nám dostala v 16. storočí a jej korene sú v Japonsku. Je presvedčený, že v práci s hlinou je obrovský priestor na sebarealizáciu, či už za pomoci tradičných postupov alebo vlastných nápadov. Najviac ho na jeho práci baví, že vďaka prírodným materiálom: hline, vode, glazúre je v neustálom spojení s prírodou.

Niečo stručné hrnčiarstve:
Hrnčiarstvo bolo na území Slovenska jedným z najrozšírenejších remesiel od obdobia stredoveku zhruba do polovice 20. storočia. Väčšina výrobkov mala špecifické krajové a lokálne znaky v tvare výrobkov alebo ich dekóre. Utvoril sa tak napr. okruh bardejovský, gemerský, liptovský, oravský, pozdišovský, pukanský. Úpadok hrnčiarstva súvisel s rozvojom mechanizovanej výroby keramiky a s rozšírením lacnejšieho a trvácnejšieho továrenského riadu (plechový a smaltovaný riad, kamenina a pod.). Vývoj remesla negatívne ovplyvnili aj hospodárske krízy a svetové vojny. Najvýznamnejšou a jedinou svojho druhu a úrovne bola od roku 1883 keramická dielňa v Modre, ktorá pretrvala do nedávnych dní ako Slovenská ľudová majolika.

V nedeľu 24. júla 2022 vám pani Eva Biarincová predstaví umenie drotárstva.

Pani Biarincová pri svojej práci používa všetky drotárske techniky. Vytvára dekoračné predmety pomocou drôtu rôznej hrúbky. Vo Vlkolínci bude vyrábať drôteno – drevené dekorácie vypletanou šitou krajkou. Návštevníci sa budú môcť naučiť tradičné pracovné postupy drotárstva.

Eva Biarincová sa drotárstvu venuje približne 10 rokov. Práca s drôtom ju veľmi baví a považuje ju za svoj veľký koníček, ktorému sa rada vo voľnom čase venuje. Myslí si, že drotárstvo pre Slovensko znamená tradíciu a kultúrne dedičstvo, ktoré by sme mali zachovávať. K remeslu ju inšpirovali rôzne podujatia, kde sa s drotármi stretla. Neskôr sa o to sama začala zaujímať a kupovala si rôznu literatúru, odkiaľ sa naučila základné techniky a postupy. Postupne navštevovala workshopy, a tak sa priučila novým veciam a získavala skúsenosti. Dnes už dokáže vyrobiť dekorácie, úžitkové predmety či šperky.

Niečo stručné o drotárstve:
Drotári boli remeselníci, podnikatelia aj umelci. Ich práca síce vzišla z chudoby, ale svojou šikovnosťou sa od drôtovania hrncov a pascí na myši dostali až k výrobe ozdobných mreží pre americké banky, umeleckým plastikám či k záhradnému nábytku. A verte, že ak dnes niekde vo svete nájdete zvyšky drotárskej výroby, určite ju tam priniesli Slováci. Počiatky drotárstva nevieme presne datovať, ale svoj zlatý vek zažívalo od druhej polovice 19. storočia až do konca prvej svetovej vojny. Najprv opravovali hlinené nádoby a vyrábali jednoduchšie veci ako podstavce pod žehličky či koše na zber plodín, ktoré si nevyžadovali opracovanie drôtu. Keď už remeslo preniklo z ciest do dielní, drotári cínovali a vyrábali zdobenejšie úžitkové predmety ako misky, naberačky, držiaky, košíky.
Po rokoch zabudnutia drotárstvo na Slovensku ožíva, od 90. rokov ľudia znova objavujú krásu starého remesla a dnes sa mu ako koníčku venuje asi stovka majstrov, mnohí na vysokej umeleckej úrovni a so svojimi dielami majú úspech aj v zahraničí.

Prezentácia remesiel prebieha s myšlienkou #ObjavUdržateľnéSlovensko, pri ktorej je jedným z hlavných cieľov využitie toho, čo je miestne a tradičné v konkrétnom území. Preto sa vo Vlkolínci prezentujú miestni remeselníci s remeslami, ktoré majú v území dolného Liptova dlhoročnú históriu.

Podujatie je súčasťou podujatia Leto u Hýroša 2022.
Podujatie je podporené z dotácie Ministerstva doprava a výstavby SR vo výške 2500€.

Upozornenie: Na podujatí „Remeslo má zlaté dno“ budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom „Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737“ za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, youtube kanáli, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne v ďalších médiách.

Predbežný harmonogram prezentácie remeselníkov na leto 2022:
2. a 3. júla 2022: Tkáčka a Paličkárka
9. a 10. júla 2022: Rezbár
16. a 17. júla 2022: Tkáč
23. júla 2022: Hrnčiar
24. júla 2022: Drotárka
30. a 31. júla 2022: Rezbár
6. a 7. augusta 2022: Hrnčiar
13. a 14. augusta 2022: Krojárka
20. a 21. augusta 2022: Drotárka
27. a 28. augusta 2022: Krojárka