Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

Podujatia

ROK 2019


 • Workshopy: Obnova Vlkolínca, ochranného pásma, sadov a políčok: marec - október 2019

Katolícka univerzita, Mesto Ružomberok

 • Zdobenie vajíčok v Dome UNESCO Vlkolínec: 20.-21. apríla 2019

Dom UNESCO Vlkolínec

 • Hviezdicový výstup na Sidorovo (tradičná turistická akcia): 21. apríla 2019

OZ Vlkolínec

 • Fujara znej Vlkolíncom: 8. júna 2019

OZ Vlkolínec

 • Súťaž v ručnej kosbe: 29. júna 2019

OV SZZ Ružomberok

 • Ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel: 29. júna 2019 - 1. septembra 2019

Mesto Ružomberok, Dom UNESCO Vlkolínec, OOCR Región Liptov, OZ RK Žije...

 • Odpustová slávnosť: 30. jún 2019

SJ, Rímskokatolícka cirkev

 • Prechádzka Trlenskou dolinou do Vlkolínca: 14. júla 2019

Klub slovenských turistov Ružomberok, Dom UNESCO Vlkolínec

 • Nedeľa vo Vlkolínci a Sympózium umelcov, remeselníkov: 28. júla 2019

Mesto Ružomberok

 • Festival pod Sidorovom: 18. augusta 2019

Liptovské múzeum

 • Rozlúčka s letom a Spomienka na SNP: 31. augusta 2019

OZ Vlkolínec

 • Poďakovanie za úrodu: 15. september 2019

Liptovské múzeum

 • Ukážka Vlkolínskej zabíjačky spojená s ochutnávkou zabíjačkových špecialít, Mikuláš vo Vlkolínci: 14. decembra 2019

OZ Vlkolínec


Za sekciu zodpovedá: Dom unesco (+421 918 596 432)