Aj toto leto si návštevníci Vlkolínca môžu vo Vlkolínci vypýtať pečiatky do zberateľských záznamníkov, knižočiek či notesov.

Počas mesiacov júl a august prebiehajú dve zberateľské pečiatkové aktivity.

Ružomberský turistický pas:

Je aktivitou ružomberskej radnice a Informačného centra Ružomberok určenou pre deti bez ohľadu na bydlisko a národnosť.

Cieľom aktivity je spoznať vybrané atraktivity mesta Ružomberok a jeho blízkeho okolia tým, že sa do špeciálne vydaného turistického pasu zbierajú pečiatky. Po navštívení atraktivít a vyzbieraní potrebného počtu pečiatok je zberateľ odmenený za svoju snahu malým darčekom. Pasy je možné získať v Dome UNESCO Vlkolínec vo Vlkolínci alebo v Informačnom centre Ružomberok v Ružomberku. Všetky potrebné informácie o aktivite sa dočítate priamo v turistickom pase, ktorý je k dispozícii bezplatne, alebo na stránke: www.ruzomberok.sk

Pečiatka k tejto aktivite sa vo Vlkolínci nachádza v Dome UNESCO Vlkolínec.

Spoznaj kraj a vyhraj:

Je aktivitou Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj určenou návštevníkom Žilinského kraja starších ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na Slovensku.

Cieľom aktivity je zvýšiť návštevnosť kultúrnych inštitúcií, prírodných atraktivít, horských chát, kúpeľov a kúpalísk. Po zozbieraní potrebného počtu pečiatok do hracej karty je potrebné ju zaslať do žrebovania, v ktorom budú vyžrebované zaujímavé hodnotné ceny. Hraciu kartu môžete získať vo vybraných informačných centrách alebo atrakciách v regióne Žilinského kraja, alebo si ju môžete vytlačiť zo stránky www.spoznajkraj.sk. Všetky potrebné informácie o aktivite sa dočítate na stránke: www.spoznajkraj.sk

Pečiatka k tejto aktivite sa vo Vlkolínci nachádza v expozícii Roľnícky dom a dvor.