3. Domy:

Základným stavebným materiálom väčšiny stavieb vo Vlkolínci je drevo. Typické vlkolínske domy sú z tohto dôvodu zrubové. Dispozične sú stavané ako trojpriestorové s izbou, pitvorom a komorou. Nájdete tu však aj domy kombinované, kde je jedna časť domu drevená a druhá kamenná. Kameň a drevo potrebné na stavbu sa získavali v blízkych lomoch a okolitých lesoch. Stavebný materiál sa pripravoval počas viacerých rokov a zhromažďoval sa priamo na mieste, kde stavba neskôr vyrástla. Základ domu tvorí kamenná podmurovka, ktorá vyrovnáva svahovitý terén a oddeľuje tak drevené časti zrubov od zeme. Vyvýšený priestor pod domom vytvára miesto pre pivnicu. Zruby s vyššou podmurovkou majú občas vybudovanú pivnicu s prístupom od ulice alebo z dvora. Väčšina domov má vo vnútri tzv. „zemiakové jamy“, ktoré sú zväčša umiestnené pod podlahou v obytnej izbe. Domy s vyššou podmurovkou sú prístupné schodiskom s malou teraskou, tzv. „gánkom“. Konštrukcie domov sú vytvorené z otesanej drevenej guľatiny pospájanej zapílením, čím sa dosiahlo menšie použitie spojovacieho materiálu, ako napríklad klincov. Tie si stavitelia zvyčajne museli kúpiť, pretože si ich nevedeli vyrobiť sami. Nerovnosti stien a medzery medzi drevom sa z vonkajšej aj vnútornej strany vyrovnávali vymazávaním hlinou. Steny v izbách sa pre lepšiu svetlosť natierali vápenným náterom, zväčša na bielo. Vonkajšia stena domu sa natierala vápnom s prímesou farebných odtieňov typických pre Vlkolínec. Trochu tmavšími farbami sa natierala aj spodná kamenná podmurovka, tzv. „sokel“. Sedlové strechy ukončené štítom s lomenicou sa prekrývali dreveným šindľom, ktorý stmavol zadymením. Dvojité dvojkrídlové okná a okenné rámy domov sú drevené so štvorcovými sklenenými výplňami. Okná a dvere sú natreté tmavšími farbami. Pitvor, ktorý slúžil najmä ako kuchyňa, nemal drevenú podlahu, ale hlinenú, kvôli prítomnosti častokrát otvorenej pece. Zadná časť pece presahovala do obytnej izby a tým ju vykurovala. Obytná izba slúžila na všetky činnosti, od práce po spanie, pre všetkých obyvateľov domu. Najmenšia miestnosť v dome, komora, slúžila na uskladnenie náradia a často používaných potravín.

Dispozičné rozloženie typického vlkolínskeho domu môžete vidieť v expozícii Roľnícky dom a dvor.

PREDCHÁDZAJÚCA TÉMA: 2. Miestopis

NASLEDUJÚCA TÉMA: 4. Roľnícky dom a dvor:

SPAT NA ZOZNAM TÉM