SPRÍSTUPNENIE ČASTI EXPOZÍCIÍ

(správa upravená 8.7.2020)

Oznamujeme návštevníkom, že na základe uvoľňovania opatrení Vlády SR na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 budú od piatku 8. mája 2020 sprístupnené pre návštevníkov niektoré expozície.

Netreba však zabúdať na to, že pohyb je umožnený len jednotlivým návštevníkom, ktorí sú vybavení rúškom alebo inou náhradou prekrývajúcou tvár. Taktiež je potrebné stále dodržiavať odstup minimálne dva metre.

Pre návštevníkov je sprístupnené:

1. Samotný Vlkolínec
2. Roľnícky dom a dvor Vlkolínec
3. Koliba salaša na Vtáčniku
4. Minigaléria v sýpke
5. Dom UNESCO Vlkolínec

Ostatné expozície budú sprístupňované postupne.

Veríme, že využijete túto možnosť a urobíte si do Vlkolínca pekný výlet.