Občianske združenie Vlkolínec, Mesto Ružomberok, Dobrovoľný hasičský zbor Vlkolínec a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vás srdečne pozývajú v nedeľu 5. septembra 2021 do Vlkolínca na Spomienku na Slovenské národné povstanie.

Program:
09:00 Svätá omša v Kostole navštívenia Panny Márie vo Vlkolínci
10:00 Pietny akt kladenia vencov, vystúpenie folklórneho súboru

Zmena programu vyhradená.

SPOMIENKA NA SNP