REMESLO MÁ ZLATÉ DNO: PLSTENIE

Mesto Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku a.s., Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Dom UNESCO Vlkolínec vás pozývajú v sobotu 26. a nedeľu 27. augusta 2023 do Vlkolínca na ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel.

Tento víkend vám pani Nadežda Mišíková predstaví umenie plstenia.

Počas práce remeselníčky sa môžete pristaviť a pohovoriť si o technikách, ktorými tvorí, prípadne o výrobkoch, ktoré z jej rúk už vzišli. Veríme, že umenie tohto tradičného remesla vás zaujme a odnesiete si z Vlkolínca množstvo zážitkov a dojmov.

Niečo stručné o plstení: Plstenie je stará technika spracovávania ovčej vlny. Zvláštnosťou plstenia je priame využívanie vlákien srsti zvierat bez ich predchádzajúceho spracovania na priadzu. Niektorí odborníci ho považujú za najstaršiu textilnú techniku, predchádzajúcu aj pradenie a tkanie. Pôvod plstenia možno hľadať v ranej histórii nomádskych chovateľov zvierat v Eurázii, ktorí zhotovovali koberce, prikrývky, vankúše, deky a rôzne súčasti odevu vyrobené z jedného kusa bez zošívania spracovanie vlny plstením možno nájsť aj medzi tradičnými textilnými technikami na Slovensku. Väčšie množstvo údajov o plstení je spojené s klobučníctvom, ktorého rozvoj úzko súvisel s rozvojom chovu oviec (15. – 16. storočie). Spôsob spracovania vlny je v hlavných črtách zhodný s postupom výroby plsti v Ázii, klobučníci však používali v niektorých fázach dokonalejšie nástroje alebo postupy. Plstenie sa využívalo aj pri výrobe obuvi a pri úprave tkaných textílií. V súčasnosti sa ručné plstenie objavuje v škále techník textilných výtvarníkov, výrobcov šperkov. Existujú 2 rôzne spôsoby plstenia: Mokrou technikou sa vyrábajú rôzne dekoračné predmety či klobúky. Druhým spôsobom je plstenie za sucha, ktorým sa vyrábajú napríklad šály.

Práve vo Vlkolínci môžete vidieť výrobu šperkov, klobúkov, šálov. Príďte si k nám oddýchnuť a inšpirovať sa.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Upozornenie: Na podujatí „Remeslo má zlaté dno“ budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom „Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737“ za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, youtube kanáli, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne v ďalších médiách.

Harmonogram prezentácie remesiel počas leta 2023: (vždy od 10:00 do 17:00 hod.)
1. a 2. júla 2023: Korálkovanie
8. a 9. júla 2023: Krojárstvo
15. a 16. júla 2023: Tkáčstvo
22. a 23. júla 2023: Rezbárstvo
29. a 30. júla 2023: Drotárstvo
5. a 6. augusta 2023: Hrnčiarstvo
12. a 13. augusta 2023: Drotárstvo
19. a 20. augusta 2023: Krojárstvo
26. a 27. augusta 2023: Plstenie