Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Dom UNESCO Vlkolínec vás pozývajú v sobotu 27. a nedeľu 28. augusta od 10:00 do 17:00 do Domu UNESCO Vlkolínec na ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel.

V sobotu 27. a nedeľu 28. augusta 2022 vám svoje umenie predvedie krojárka Emília Šimčeková.

Emília Šimčeková: Ľudové remeslo ju veľmi baví a považuje ho za svoj veľký koníček. Myslí si, že krojárstvo a ľudové výšivky pre Slovensko znamenajú tradíciu a kultúrne dedičstvo, ktoré by sme mali zachovávať. Inšpirovala ju mama, ktorá vyrábala kroje a krojované bábiky. Pochádza z Liptovských Sliačov, kde mala možnosť vidieť kroje na rôzne príležitosti – svadba, všedný deň, nedeľa a pod. Počas štúdia sa tomuto remeslu nemala možnosť venovať. Vrátila sa k nemu pred 9 rokmi a jej záľuba pretrváva až dodnes.
Najčastejšie vytvára textilné dekoračné predmety, doplnky či vrecúška z prírodných materiálov. Vo Vlkolínci na ne bude vyšívať rôzne ľudové vzory. Návštevníci sa môžu naučiť tradičné pracovné postupy vyšívania.
Príďte sa pozrieť, ako vyzerá výroba ľudových krojov a porozprávať sa s remeselníčkou.

Niečo stručné o krojárstve:
Máloktorá krajina sa môže pochváliť takým bohatstvom krásnych a rozmanitých ľudových odevov, akými sa pýši Slovensko. Sviatočné i všedné, ženské, mužské a detské kroje v podobe, do akej sa v jednotlivých regiónoch vyvinuli za posledných 250 rokov, sú súčasťou národného dedičstva a svedčia o vysokej estetickej hodnote tradičného ľudového odievania na Slovensku. Spočiatku si človek zhotovoval odev veľmi jednoducho a vzhľadom na vzácny materiál aj úsporne. Trvalo niekoľko storočí, kým k základným druhom oblečenia, skladajúceho sa zväčša iba z dvoch až troch častí, pribudlo množstvo ďalších. Tie sa odlišovali materiálom, strihom, vzorom, farbami aj výzdobou, čo viedlo k vzniku rozmanitých krojových variantov. Ľudový odev sa začal rozlišovať nielen podľa oblastí, ale aj podľa príležitostí, na aké bol určený. Spolu s rôznorodosťou krojov stúpal aj počet výrobcov, ktorí sa podieľali na ich dotváraní. Na tento základný odev si začali postupne muži aj ženy obliekať zložitejšie a nové časti. Tie sa medzi ľud dostávali pod vplyvom módy, ako aj z iných spoločenských vrstiev. Najmä na prelome 19. a 20. storočia začali byť u nás populárne sukne z ťažkého súkna, hodvábu či brokátu, letnice, vyšité alebo tkané zástery, zápony a konce, živôtiky, prucle, rôzne stužky, tkanice, mašle a iné odevné časti.

Prezentácia remesiel prebieha s myšlienkou #ObjavUdržateľnéSlovensko, pri ktorej je jedným z hlavných cieľov využitie toho, čo je miestne a tradičné v konkrétnom území. Preto sa vo Vlkolínci prezentujú miestni remeselníci s remeslami, ktoré majú v území dolného Liptova dlhoročnú históriu.

Podujatie je súčasťou podujatia Leto u Hýroša 2022.
Podujatie je podporené z dotácie Ministerstva doprava a výstavby SR vo výške 2500€.

Upozornenie: Na podujatí „Remeslo má zlaté dno“ budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom „Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737“ za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, youtube kanáli, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne v ďalších médiách.

Harmonogram prezentácie remeselníkov počas leta 2022:
2. a 3. júla 2022: Tkáčka a Paličkárka
9. a 10. júla 2022: Rezbár
16. a 17. júla 2022: Tkáč
23. júla 2022: Hrnčiar
24. júla 2022: Drotárka
30. a 31. júla 2022: Rezbár
6. a 7. augusta 2022: Hrnčiar
13. a 14. augusta 2022: Krojárka
20. a 21. augusta 2022: Drotárka
27. a 28. augusta 2022: Krojárka