Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Dom UNESCO Vlkolínec vás pozývajú v sobotu 6. a nedeľu 7. augusta od 10:00 do 17:00 do Domu UNESCO Vlkolínec na ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel.

V sobotu 6. a nedeľu 7. augusta 2022 vám pán Kamil Šlapák predstaví umenie hrnčiarstva.

Kamil Šlapák sa keramike a hrnčiarstvu venuje 23 rokov. Začínal v malej dielni, kde sa naučil základy modelovania, glazúrovania a čiastočne aj točenie na hrnčiarskom kruhu. Časom ho táto práca prestala napĺňať z dôvodu nenaplnenia svojej realizácie, rozhodol sa ísť vlastnou cestou, kde si mohol uskutočniť svoje nápady. Asi 8 rokov je už sebestačný a pracuje ako slobodný umelec. Jeho práca spočíva v točení na hrnčiarskom kruhu, modelovaní, maľovaní, glazúrovaní a vypaľovaní v elektrickej peci. Vyrába šálky, hrnčeky, krígle, rôzne postavičky a sochy, dobové, tradičné aj netradičné nádoby a tvary. Najnovšie experimentuje s technikou RAKU, ktorá sa k nám dostala v 16. storočí a jej korene sú v Japonsku. Je presvedčený, že v práci s hlinou je obrovský priestor na sebarealizáciu, či už za pomoci tradičných postupov alebo vlastných nápadov. Najviac ho na jeho práci baví, že vďaka prírodným materiálom: hline, vode, glazúre je v neustálom spojení s prírodou.

Niečo stručné hrnčiarstve:
Hrnčiarstvo bolo na území Slovenska jedným z najrozšírenejších remesiel od obdobia stredoveku zhruba do polovice 20. storočia. Väčšina výrobkov mala špecifické krajové a lokálne znaky v tvare výrobkov alebo ich dekóre. Utvoril sa tak napr. okruh bardejovský, gemerský, liptovský, oravský, pozdišovský, pukanský. Úpadok hrnčiarstva súvisel s rozvojom mechanizovanej výroby keramiky a s rozšírením lacnejšieho a trvácnejšieho továrenského riadu (plechový a smaltovaný riad, kamenina a pod.). Vývoj remesla negatívne ovplyvnili aj hospodárske krízy a svetové vojny. Najvýznamnejšou a jedinou svojho druhu a úrovne bola od roku 1883 keramická dielňa v Modre, ktorá pretrvala do nedávnych dní ako Slovenská ľudová majolika.

Prezentácia remesiel prebieha s myšlienkou #ObjavUdržateľnéSlovensko, pri ktorej je jedným z hlavných cieľov využitie toho, čo je miestne a tradičné v konkrétnom území. Preto sa vo Vlkolínci prezentujú miestni remeselníci s remeslami, ktoré majú v území dolného Liptova dlhoročnú históriu.

Podujatie je súčasťou podujatia Leto u Hýroša 2022.
Podujatie je podporené z dotácie Ministerstva doprava a výstavby SR vo výške 2500€.

Upozornenie: Na podujatí „Remeslo má zlaté dno“ budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom „Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737“ za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, youtube kanáli, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne v ďalších médiách.

Predbežný harmonogram prezentácie remeselníkov na leto 2022:
2. a 3. júla 2022: Tkáčka a Paličkárka
9. a 10. júla 2022: Rezbár
16. a 17. júla 2022: Tkáč
23. júla 2022: Hrnčiar
24. júla 2022: Drotárka
30. a 31. júla 2022: Rezbár
6. a 7. augusta 2022: Hrnčiar
13. a 14. augusta 2022: Krojárka
20. a 21. augusta 2022: Drotárka
27. a 28. augusta 2022: Krojárka