DOČASNÉ ZATVORENIE EXPOZÍCIÍ

Oznamujeme návštevníkom, že na základe opatrení Vlády SR na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 budú expozície vo Vlkolínci až do odvolania ZATVORENÉ.

 

PREVÁDZKA DOMU UNESCO VLKOLÍNEC DOČASNE PRERUŠENÁ

Dom UNESCO Vlkolínec bude pre návštevníkov až do odvolania ZATVORENÝ.

Na základe opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 prevádzkovateľ dočasne zatvorí prevádzku Domu UNESCO Vlkolínec.

 

Veríme, že tento stav nebude trvať dlhšie.

Návštevníkom Vlkolínca sa týmto za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme.