Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov a Informačné centrum Ružomberok vás pozývajú na potulku na tému: „Vlkolínec (príroda, história, prečo UNESCO)“.

Letné Potulky mestom budú venované Vlkolíncu a budú rozdelené na 2 časti. Stretneme sa v príjemnej atmosfére priamo vo Vlkolínci. V tých júlových podebatujeme o histórii, založení obce, architektúre, prekrásnej prírode, ale aj dôvodoch zápisu Vlkolínca do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, augustové budú venované životu, zvykom, tradíciám, kultúre či gastronómii Vlkolínčanov.

Stretneme sa pred Domom UNESCO Vlkolínec o 11:00 hod.

Moderátorka a sprievodkyňa: Miriam Považanová

Prehliadka je súčasťou série besied a prehliadok Ružomberka s názvom Potulky mestom.

Upozornenie: Na podujatí „Potulky mestom“ budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom „Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737“ za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, youtube kanáli, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne v ďalších médiách.