Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

Sadenie májov vo Vlkolínci v súčasnostiZvyky

Akcia začínala deň pred 1. májom chodením po obci s muzikou, od domu k domu: „kto chce mája postaviť, musí trúnok zaplatiť", to všetko podľa tradície a zvyklostí, lebo za postavený máj vo Vlkolínci sa vyberali poplatky. (Gazdiné pečú na túto príležitosť kapustový slaný koláč meteník, koláče -zákusky...).
Máj (ovenčený strom) sa ako prvý stavia uprostred obce. Tradične vystupuje vo Vlkolínci folklórny súbor Radosť spod Salatína, pod vedením MUDr. Miloslava Huleja. 

Za sekciu zodpovedá: Dom unesco (+421 918 596 432)