Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

Majáles vo Vlkolínci.Zvyky

Vo Vlkolínci bol majáles v prvú nedeľu v máji. V sobotu popoludní sa mládenci poschádzali a vyšli za dedinu až za Sidorovo, tam rástla borievka, jalovec. Narúbali väčšie borievky vysoké do 2m a také množstvo, aby sa jedna borievka ušla do každého domu, kde nemali dievku. V hustom mladom lese odťali čierne smreky, rovné svrčiny a vysoké 10 – 15 metrov. Na vrcholci nechali 3 – 4 vence konárov, ostatné vetvy smerom k hrubšiemu koncu poobtínali a kôru olúpali. Keď sa zotmelo, poodnášali máje k dedine, za humnami poskladali veľké máje a borievky poodnášali do dvorov kde nemali dievku. Vyzdobili máje farebnými papierovými stužkami, keď boli hotoví, bola noc. Vtedy sa niekedy pripojili muzikanti a sprievod sa pohol do stredu dediny so spevom: „Stávaj dievča hore, sadíme ti máje, ak hore nevstaneš, mája nedostaneš! Dievča hore stalo, mája nedostalo, len takú borievku, čo nie je pre dievku."
Tradične zasadili mládenci najväčší máj v strede dediny Na vŕšku.

Tam, kde bolo dievča nad 14 rokov, patrilo už medzi dievky. Obvykle každý mládenec si vzal na starosť jednu dievčinu, pochopiteľne najskôr tú, ktorá sa mu páčila. Keď už máj stál, muzikanti začali druhú májovú pesničku: „Zasadil som máj zelený mojej milej predo dvermi. Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený". Mládenci pri speve vyskakovali, krútili sa a živo mávali rukami. Sprievod sa pohol smerom k domu, kde bolo dievča na vydaj a spievali: „Ak ty spíš na šope, poď sa ty podívať, ako ti budeme veliký máj stavať! Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený."

Keď zasadili máj dievkam na vyšnom konci bola polnoc. Nedeľné májové ráno bolo krásne, máje sa skveli majestátne, keď vietor povieval farebnými stužkami. Všetci porovnávali, ktorý máj je najvyšší a najkrajšie vyzdobený. V nedeľu sa konala májová zábava, za sprievodu muziky. Mládenci najprv obchádzali domy a zdravili gazdiné, ktoré darovali peniaz na májovú zábavu. Potom v tanci vykrútili všetky ženy v dome, ...aby im narástli veľké konope, a chlapci poroznášali borievky, ktoré vo Vlkolínci používali na vymetanie sadze z kozuba nad ohniskom v pitvore. Po vykrútení všetkých žien v obci sa veselý sprievod odobral do hasičskej zbrojnice - skladu, kde sa konal majáles. Májová zábava skončila najneskoršie pred polnocou.

Za sekciu zodpovedá: Dom unesco (+421 918 596 432)