Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

Máj, obdobie lásky a zrodu nového životaZvyky

Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa tiež v tejto súvislosti označuje ako máj, májový strom.
Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený ...

Sadenie májov bolo najznámejším a najkrajším ľudovým zvykom obdobia jar, v ktorom prichádzali na svet mláďatá, vraj všetko živé čo prišlo na svet v máji, malo sa zdarne vyvíjať. Tradícia tohto európskeho zvyku stavania májov – zeleného stromčeka pred dom alebo na dom milovaného dievčaťa je veľmi stará a zakladá sa na viere v plodnú silu ducha stromu.

Prinášanie symbolického leta (v Poľsku) v podobe Mája alebo Leta v podobe stromčeka, jedličky ozdobenej girlandami, papierovými ružami a pestrofarebnými handričkami, niekedy má podobu figuríny bohyne Jari, Dziewanny.

V 15. storočí sa považovalo postavenie mája za znak vážneho záujmu o dievča, dokonca niekde mal charakter záväzku. Neskôr sa jeho význam regionálne zmenil. Máj staval mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádzal, alebo máje boli spoločným darom mládencov všetkým dievčatám súcim na vydaj. Ak dostalo máj dievča od svojho milého, bol to vysoký rovný strom (jedľa alebo smrek), zbavený kôry, vrcholec ktorého zdobili pestrofarebné stuhy. Termín, v ktorom sa máje stavali sa regionálne odlišoval, niekde to bolo pred 1. májom, inde sa staval po tomto dátume. Kedysi sa stavali máje v noci, ticho a tajne, neskôr hlučne s veselou muzikou. Dnes sa sadí tento symbol života, symbolicky uprostred námestia v obci, aby nám pripomenul dávne tradície predkov.

Za sekciu zodpovedá: Dom unesco (+421 918 596 432)