Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

Zvyky

Fašiangy vo Vlkolínci424Fašiangy sú syntézou staroslovanských rituálnych obradov predjaria a karnevalových kultúr nemecko-talianskeho prostredia šírených v minulosti p ...
Jarné zvyky vo Vlkolínci424V najstarších európskych kultúrach sa začiatok nového ročného cyklu spájal s príchodom jari. V minulosti bolo začiatkom nového ro ...
Jar vo Vlkolínci424Koncom februára sa začali ukazovať trávnaté južné brehy. Dievčatá v tradičnú nedeľu poobede uvili zo slamy Morenu, na Vlkolínci ju volal ...
Čistenie studničiek424V starých predstavách o svete sa vnímala studňa i prameň ako cesta do podsvetia, k vodám hlbín, kde sa skrývajú tajomné sily. Viera v liečivú s ...
Máj, obdobie lásky a zrodu nového života424Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa tiež ...
Majáles vo Vlkolínci.424Vo Vlkolínci bol majáles v prvú nedeľu v máji. V sobotu popoludní sa mládenci poschádzali a vyšli za dedinu až za Sidorovo, tam rástla borievka, jalov ...
Sadenie májov vo Vlkolínci v súčasnosti424Akcia začínala deň pred 1. májom chodením po obci s muzikou, od domu k domu: „kto chce mája postaviť, musí trúnok zaplatiť", to všetko podľa tradície ...
Leto, kosenie a sušenie sena v Liptove.424Po letnom slnovrate sa v Liptove začínali poľnohospodárske práce na lúkach, kosenie a sušenie sena. Práce začínali zvyčajne na nižných lúkach pri dedi ...
„Keď kopce a doliny ožili“ – dorábanie sena vo Vlkolínci424Kedysi boli vlkolínske lúky živé, zavčasu na jar, v marci bolo čistenie lúk, vtedy boli pozbierané vetvy zo stromov a kríkov a spolu s p ...

Za sekciu zodpovedá: Dom unesco (+421 918 596 432)