Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

Turistika

Obec Vlkolínec leží v oblasti Národného parku Veľká Fatra v blízkosti rekreačnej oblasti Malinô Brdo (1209m).

Z RUŽOMBERKA DO VLKOLÍNCA
Jedna z možností vedie od autobusovej zastávky Biely Potok - Kovostav, kde po prejdení ponad Revúcu mostom odbočíte do ústia Trlenskej doliny. Po pravej strane je chránený prírodný výtvor Dogerské skaly (ku ktorému treba odbočiť z cesty doprava pri upravenej studničke).Cestou v doline sa postupne pred vami otvorí panoráma vrchu Šiprúň (1461 m) so stráňami. Asi po dvoch kilometroch prídete k rázcestiu, vpravo je cesta na Vlkolínec, vľavo sa nachádza rozsiahla chatová osada a chránený prírodný výtvor Vlčia skala, tu nájdete i kláštor - zotavovňu Spoločnosti Ježišovej s kaplnkou v skalnej stene, postavené v roku 1935.

Na Vlkolínec sa dostanete po asfaltovej serpentíne alebo turistickou skratkou cez krátku dolinku s dreveným zábradlím.

Pri spiatočnej ceste z Vlkolínca môžete v strede obce odbočiť pri drevenej zvonici smerom ku kostolu, von z dediny na starodávnu pešiu cestu Vlkolínčanov, ktorá vedie popod chránený prírodný výtvor Krkavú skalu, Starými lazmi, cez záhradkársku osadu do mestskej časti Baničné v Ružomberku.

Tipy na pešie túry:
Turistický výstup na Sidorovo (1099m)
Z Vlkolínca na Malinô Brdo (1209m)
Z Ružomberka - Kalvárie do Vlkolínca (760m)
Z Vlkolínca na Smrekovicu(1485m)
Z Vlkolínca na Šiprúň (1461m)

Cyklotrasy

Pripravené občianskym združením Slovenský cykloklub Liptov.

1. CYKLOTRASA
Ružomberok - Vlkolínec - Ružomberok
Trasa patrí medzi náročnejšie športové okruhy, kategória "šport". Dĺžka trasy 12km, povrch cesty asfaltový s prechodom na kvalitnú poľnú a lesnú cestu, s nádhernou scenériou výhľadu.
Trasa cyklomagistrály po zelenej značke vedie z Ružomberka smerom na Kejdák a Jánovú dolinu, veľmi dobrou upravenou vlkolínskou cestou popod Krkavú skalu do Vlkolínca a naskytuje cykloturistom krásne pohľady do liptovskej kotliny. Z Vlkolínca sa spustíme do Trlenskej doliny a odtiaľ cez Šepkovú, zvážnicou do Polčíkova a Jazieriec cez Biely Potok do Ružomberka.

2. CYKLOTARASA
Ružomberok - Podsuchá - Smrekovica - Ružomberok
(kategória "expert" - náročné horské okruhy). Dĺžka trasy je 32km, prevýšenie 883 m , povrch cesty je čiastočne pokrytý asfaltom, len hrebeňová časť má charakter horského chodníka vo veľmi dobrom stave.
Začiatok trasy je v Ružomberku s presunom na cyklomagistrálu značkovanou na červeno, na križovatke Podsuchá odbočíme doprava ponad rieku Revúca a popri občerstvovacom zariadení Bodega za stáleho stúpania po modrom značkovaní cez Vyšné Matejkovo (plných 7,5 km), vyjdeme na jednom z najkrajších miest dolného Liptova - Smrekovici - kde si po náročnom výkone môžeme odpočinúť vo Vojenskej zotavovni, potom po pravej strane hlavnej budovy pokračujeme po dobre značkovanej ceste smerom na Málino Brdo. Prosíme nevyužívajte turistické skratky, ale pôvodnú cestu! Táto cesta sa z nenáročnej "šotolinovej", mení na vysokohorský chodník vo veľmi dobrom stave. Hrebeňom pohoria Veľkej Fatry sa cez Malú Smrekovicu, Šiprúňske sedlo, Vtáčnik a dolinku Borovník, popod Sidorovo a Kalváriu, dostaneme do mesta Ružomberok. Hrebeňová časť trasy je náročná, čo dokazuje aj úsek medzi Šiprúňom a Vtáčnikom, kde sa neobídeme s tlačením bicykla, pretože sú tu nepriaznivé terénne nerovnosti. Charakter cesty je typický vysokohorský, s veľkou náročnosťou na fyzický výkon cyklistu a vyžaduje sa dokonalá technická vybavenosť horského bicykla. Túto trasu doporučujeme len zdatným cyklistom.

Ďalšie cyklotrasy nájdete na nasledovnej stránke.

Za sekciu zodpovedá: Dom unesco (+421 918 596 432)