Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

Kalendár aktivítObčianske združenie

ROK 2016
Občianske združenie Vlkolínec v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje:

Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo - 27. marec 2016
OZ Vlkolínec

Fujara znej Vlkolíncom ...  - 11. jún 2016
OZ Vlkolínec, Mesto Ružomberok

Súťaž v ručnej kosbe - 25.jún 2016
SZZ, PD Ludrová, OZ Vlkolínec

Tvorivé dielne - júl-august 2016
Mesto Ružomberok, Lipt. múzeum, OOCR, OZ Vlkolínec

Odpustová slávnosť (kostol Navštívenia Panny Márie vo Vlkolínci) - 3. júl 2016

Festival pod Sidorovom - 17. júl 2016
Liptovské múzeum, OZ Vlkolínec, ŽSK

Nedeľa vo Vlkolínci - 31. júl 2016
KDAH, Mesto Ružomberok, OOCR, OZ Vlkolínec 

Spomienka na SNP, záver letnej sezóny - 3. september 2016
OZ Vlkolínec

Poďakovanie za úrodu - 25. september 2016
Lipt. múzeum, SZZ, OZ Vlkolínec

Vlkolínska zabíjačka, stavanie stromčeka - 10. december 2016
OZ VlkolínecROK 2015
Občianske združenie Vlkolínec v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje:

- Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo - 5.apríl 2015
  OZ Vlkolínec

- Fujara znej Vlkolíncom ...  - 13.jún 2015
  OZ Vlkolínec, Mesto Ružomberok
   
- Súťaž v ručnej kosbe - 27.jún 2015
  SZZ, PD Ludrová, OZ Vlkolínec

- Tvorivé dielne - júl-august 2015
  Mesto Ružomberok, OOCR, OZ Vlkolínec, Liptovské múzeum

- Nedeľa vo Vlkolínci - 26. júl 2015
  KDAH, Mesto Ružomberok, OOCR, OZ Vlkolínec 

- Rozlúčka s letom - 5. september 2015
  OZ Vlkolínec

- Poďakovanie za úrodu - 27. september 2015
  Lipt. múzeum, SZZ, OZ Vlkolínec

- Vlkolínska zabíjačka - 12.12.2015
  OZ VlkolínecROK 2014
Občianske združenie Vlkolínec v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje : 

 • Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo - 20. apríl 2014 (OZV) 
 • Zahájenie sezóny - 3.máj 2014 (OZV, MsL)                  
 • Fujara znie Vlkolíncom - 7. jún 2014 (OZV, OZ "Duša fujary", OOCR)
 • Výstavba detského ihriska- jún 2014 (OZV, MsL)      
 • Súťaž v ručnej kosbe - 28. jún 2014 (SZZ, PD Ludrová, OZV)
 • Výstava "Drevená krása" - 21.jún 2014 (Mesto Ružomberok, Klub UNESCO, OZV)
 • Tvorivé dielne pre deti - júl-aug. 2014 (Mesto Ružomberok, OOCR, OZV)
 • 7 pokladov Liptova - júl-august 2014 (Mesto Ružomberok, OOCR,OZV)
 • Nedeľa vo Vlkolínci - 27.júl 2014 (KDAH, Mesto Ružomberok, OOCR,OZV)
 • Festival pod Sidorovom - 15.8.-17.8.2014 (Lipt. múzeum, OZV, ŽSK)
 • Oslava 70. výr. SNP, ukážky bojov, rozlúčka s letom - 6.sept.. 2014 (OZV, Klub vojenskej histórie, SZPB)
 • Poďakovanie za úrodu - 28.sept. 2014 (Liptovské múzeum Ružomberok, OZV)
 • Vlkolínska zabíjačka - 13. december 2014 (OZV)       


ROK 2013
Občianske združenie Vlkolínec v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje pri príležitosti 20. výročia zápisu Vlkolínca do svetového zoznamu UNESCO : 

 • Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo - 31. marec 2013 (OZV, Nadácia SPP) 
 • Stavanie májov - 28.apríl 2013 (OZV, Nadácia SPP, MsL)                  
 • Fujara znie Vlkolíncom - 25.máj 2013 (OZV, SPP, Nadácia SPP, OOCR)
 • Stavba novej expozície "Koliba salaša" - 11.apríl - 31.máj 2013 (OZV, Nadácia SPP, MsL)
 • Súťaž v ručnej kosbe - 29. jún 2013 (SZZ, PD Ludrová, OZV)
 • Cesta za dobrodružstvom júl-aug. 2013 - tvorivé dielne pre deti (Mesto Ružomberok, OOCR, OZV)
 • Divadelný Vlkolínec - 29.jún- 28.júl 2013 - všetky soboty a nedele v mesiaci júl (OOCR, Mesto Ružomberok, OZV)
 • Sympózium umelcov 26-28.júl 2013 - fotografi, rezbári (OZV, MsÚ, OOCR)
 • Nedeľa vo Vlkolínci - 28.júl 2013 (KDAH, Mesto Ružomberok, OOCR,OZV)
 • SNP, rozlúčka s letom - 1.sept.. 2013 (OZV, Klub vojenskej histórie, SZPB)
 • Poďakovanie za úrodu - 29.sept. 2013 (Liptovské múzeum Ružomberok)
 • Vlkolínska zabíjačka - 7. december 2013 (OZV)
 • Slávnostný program pri príležitosti 20. výročia zápisu Vlkolínca do Zoznamu Unesco (Mesto Ružomberok, KDAH, OOCR)
 • Posedenie pri vianočnom stromčeku (OZV)


ROK 2012
Organizuje Občianske združenie Vlkolínec v spolupráci s MsÚ Ružomberok
 • 8. apríl 2012 – Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo
 • 29. apríl 2012 - Stavanie májov, otvorenie letnej sezóny
 • 26. máj 2012 - Medové motúzy - ukážky výroby produktov z medu, predaj výrobkov z medu
 • 9. jún 2012 - Fujara znie Vlkolíncom
 • 30. jún 2012 - Súťaž v kosení ručnou  kosou
 • 1. júl 2012 - výroba samorastov, ketliarka, výroba šperkov z drôtu
 • 7. júl 2012 - výroba keramiky, ľudový rezbár
 • 8. júl 2012 - výroba a oprava hrablí, priadka
 • 14. júl 2012 - drotárka, drevorezbár
 • 15. júl 2012 - paličkovaná čipka, háčkovaná čipka
 • 21. júl 2012 - maľba na sklo, výroba a zdobenie medovníkov
 • 22. júl 2012 - tkanie kobercov, zdobenie medovníkov
 • 28. júl 2012 - výroba píšťaľ, priadka-spracovanie ľanu
 • 29. júl 2012 - háčkovanie a vyšívanie, výroba tkaných obrusov
 • 29. júl 2012 - Nedeľa vo Vlkolínci
 • 4. august 2012 - ketlovanie-výroba drôtených šperkov, paličkovaná čipka
 • 5. august 2012 - výroba hudobných nástrojov, maľba na plátno
 • 11. august 2012 - výroba prútených košov, priadka-spracovanie ľanu
 • 12. august 2012 - výroba keramiky, ľudový rezbár
 • 18. august 2012 - drotárka, ľudový rezbár
 • 19. august 2012 - vyšívanie a háčkovanie, zdobenie medovníkov 
 • 25. august 2012 - tkanie kobercov, tkanie obrusov
 • 26. august 2012 - maľba na sklo, paličkovaná čipka
 • 29. august 2012 - Spomienka na SNP, položenie venca padlým Vlkolínčanom, rozlúčka s letom - ukážky výroby syrových výrobkov
 • 8. december 2012 - Vlkolínska zabíjačka - ukážka pravej dedinskej zabíjačky spojená s ochutnávkou zabíjačkových špecialít
 • 29. december 2012 - Vianočný Vlkolínsky jarmočok - FS Lúčan, vystúpenie fujaristov a gajdoša, ľudových remeselníkov, ukážka výroby syrov

ROK 2011
Organizuje Občianske združenie Vlkolínec v spolupráci s MsÚ Ružomberok
 • 19. február 2011 – Vlkolínska zabíjačka
 • 23. apríl 2011 - Pletenie korbáčov, zdobenie kraslíc
 • 24. apríl 2011 - Pletenie korbáčov, výroba píšťal
 • 24. apríl 2011 – Veľkonočný výstup na Sidorovo - IX. ročník
 • 1. máj 2011 – Stavanie májov vo Vlkolínci - otvorenie letnej sezóny
 • 1. máj 2011 - Rezbár, priadka
 • 8. máj 2011 - Rezbár, tkáčka
 • 15. máj 2011 - Košíkar
 • 5. jún 2011 – Medovnikárka, paličkárka, rezbár (výroba črpákov)
 • 11. jún 2011 – Ketliarka, tkáčka
 • 19. jún 2011 – Remeslo má zlaté dno
 • 26. jún 2011 – Maľovanie na sklo, háčkovanie
 • 2. júl 2011 – Súťaž v kosení ručnou kosou - Slovenský zväz záhradkárov Ružomberok
 • 2. júl 2011 – Hračkár, ketliarka
 • 9. júl 2011 – Tkáčka, vyšivkárka
 • 16. júl 2011 – Píšťalkár, priadka
 • 23. júl 2011 – Drotárka, tkáčka
 • 31. júl 2011 – Nedeľa vo Vlkolínci
 • 6. august 2011 – Krasličiarka, maliar
 • 13. august 2011 – Tkáčka, medovnikárka
 • 20. august 2011 – Paličkárka, košikár
 • 27. august 2011 – Priadka, píšťalkár
 • 28. august 2011 – Rozlúčka s letom - spomienka na SNP v obci
 • 1. september 2011 – Ketliarka, hračkár
 • 3. september 2011 – Háčkovanie, maľba na sklo
 • 10. september 2011 – Rezbár, tkáčka

ROK 2010
Aj v tejto sezóne by sme radi zostali verní zaužívanej schéme kultúrnych a predvádzacích podujatí. Ako novinku by sme radi zaviedli sobotňajšie hudobné akcie. Predbežný program:
 • 4. 4.: Pletenie korbáčov, zdobenie kraslíc
 • 4. 4. : Hviezdicový výstup na Sidorovo, 8. ročník
 • 1. 5. : Tkáčka + drotárka
 • 1. 5. : Stavanie májov
 • 8. 5. : Paličkárka + ketliarka
 • 6. 6. : Medovnikárka + výšivkárka
 • 13. 6. : Maliarka + drotárka
 • 20. 6. : Maľovanie na sklo + ketliarka
 • 27. 6. : Paličkárka + včelár
 • 3. 7. : Ľudová hudba
 • 4. 7. : Krasličiarka + košikárka
 • 11. 7. : Výšivkárka + drotárka
 • 18. 7. : Medovnikárka + ketliarka
 • 25. 7. : Paličkárka + tkáčka
 • 31. 7. : Ľudová hudba
 • 1. 8. : Krasličiarka + včelár
 • 8. 8. : Hračkár + výšivkárka
 • 15. 8. : Drotárka + tkáčka
 • 22. 8. : Ketliarka + medovnikárka
 • 29. 8. : Rozlúčka s letom

ROK 2009
V tohtoročnej sezóne by sme radi ostali verní minuloročnej schéme nedeľných predvádzacích akcií.
 • Veľkonočná nedeľa - pletenie košíkov a korbáčov, výstava kraslíc a píšťal
 • Výstup na Sidorovo - 7. ročník
 • 1. mája - hrebenár + kovotepec
 • 8. mája - drotárky
 • 31. mája (MDD) - hračkár + maliarka
 • 7. júna - paličkárky
 • 14. júna - košikár + ketliarka
 • 21. júna - tkáčka + maliarka
 • 28. júna - krasličiarka + rezbár
 • 5. júla - drotárky
 • 12. júla - včelár + výšivkárka
 • 19. júla - košikár + ketliarka
 • 26. júla - Nedeľa vo Vlkolínci
 • 2. augusta - rezbár + tkáčka
 • 9. augusta - maliarka + medovnikárka
 • 16. augusta - paličkárky
 • 23. augusta - včelár + výšivkárka
 • 30. augusta - drotárky

ROK 2008
V turistickej sezóne 2008 Občianske združenie Vlkolínec zorganizovalo nasledovné akcie:
 • 23.3. -Veľkonočná nedeľa: v interiéri Galérie ľudového umenia ukážky zdobenia kraslíc drotárskou technikou, ukážky pletenia korbáčov, výstava kraslíc a píšťaliek
 • 1. mája – štvrtok: otvorenie umeleckej expozície Galérie ľudového umenia, celodenné vystúpenie drotárov s možnosťou zapojenia sa návštevníkov (drotársky kurz)
 • 8. mája – štvrtok: celodenné vystúpenie rezbára
 • 1. júna – nedeľa: celodenné vystúpenie maliarok, predvádzanie rôznych maliarskych techník
 • 8. júna - nedeľa: kurz ketlovania – celodenná predvádzacia akcia s možnosťou zapojenia sa záujemcov
 • 15. júna - nedeľa: drotársky kurz – celodenná predvádzacia akcia s možnosťou zapojenia návštevníkov
 • 22. júna - nedeľa: predvádzacia akcia maľovania na sklo + prezentácia háčkovaných výrobkov
 • 29. júna – nedeľa: celodenné vystúpenie rezbára
 • 6. júla – nedeľa: kurz ketlovania – celodenná predvádzacia akcia s možnosťou zapojenia sa záujemcov
 • 12. júla – sobota: Kosenie ručnou kosou – 3. ročník súťaže
 • 13. júla – nedeľa: čipkárky – celodenná predvádzacia akcia
 • 20. júla – nedeľa: vystúpenie umeleckého kováča Mgr. Hanulu
 • 3. augusta – nedeľa: drotársky kurz – celodenná predvádzacia akcia
 • 10. augusta – nedeľa: celodenné vystúpenie maliara
 • 17. augusta – nedeľa: čipkárky – celodenná predvádzacia akcia
 • 24. augusta nedeľa: drotársky kurz – celodenná predvádzacia akcia s možnosťou zapojenia návštevníkov
 • 31. augusta – nedeľa: Rozlúčka s letom – kultúrna akcia

Za sekciu zodpovedá: Bradiaková Erika, Jaňák Pavol