Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

Kalendár aktivítObčianske združenie

ROK 2017
občianske združenie Vlkolínec v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje:

 • Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo - 16. apríl 2017
          OZ Vlkolínec
 • Fujara znej Vlkolíncom ... - 10. jún 2017
          OZ Vlkolínec, Mesto Ružomberok
 • 12. ročník celoslovenskej súťaže v ručnej kosbe - 24. jún 2017
           SZZ, PD Ludrová, OZ Vlkolínec
 • Tvorivé dielne - júl - august 2017
          Mesto Ružomberok, Lipt. múzeum, OOCR, OZ Vlkolínec
 • Nedeľa vo Vlkolínci - 30. júl 2017
          KDAH, Mesto Ružomberok, OOCR, OZ Vlkolínec 
 • Festival pod Sidorovom - 13. august 2017
          Liptovské múzeum, OZ Vlkolínec, ŽSK
 • Spomienka na SNP, záver letnej sezóny - 2. september 2017
          OZ Vlkolínec
 • Poďakovanie za úrodu - 24. september 2017
          Lipt. múzeum, SZZ, OZ Vlkolínec
 • Vlkolínska zabíjačka - 16. december 2017
          OZ VlkolínecROK 2016
občianske združenie Vlkolínec v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje:

Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo - 27. marec 2016
OZ Vlkolínec

Fujara znej Vlkolíncom ... - 11. jún 2016
OZ Vlkolínec, Mesto Ružomberok

Súťaž v ručnej kosbe - 25. jún 2016
SZZ, PD Ludrová, OZ Vlkolínec

Tvorivé dielne - júl-august 2016
Mesto Ružomberok, Lipt. múzeum, OOCR, OZ Vlkolínec

Odpustová slávnosť  (kostol navštívenia Panny Márie vo Vlkolínci)  - 3. júl 2016

Festival pod Sidorovom - 17. júl 2016
Liptovské múzeum, OZ Vlkolínec, ŽSK

Nedeľa vo Vlkolínci - 31. júl 2016
KDAH, Mesto Ružomberok, OOCR, OZ Vlkolínec 

Spomienka na SNP, záver letnej sezóny - 3. september 2016
OZ Vlkolínec

Poďakovanie za úrodu - 25. september 2016
Lipt. múzeum, SZZ, OZ Vlkolínec

Vlkolínska zabíjačka, stavanie stromčeka - 10. december. 2016
OZ VlkolínecROK 2015
občianske združenie Vlkolínec v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje:

- Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo - 5.apríl 2015
  OZ Vlkolínec

- Fujara znej Vlkolíncom ... - 13.jún 2015
  OZ Vlkolínec, Mesto Ružomberok
   
- Súťaž v ručnej kosbe - 27.jún 2015
  SZZ, PD Ludrová, OZ Vlkolínec

- Tvorivé dielne - júl-august 2015
  Mesto Ružomberok, OOCR, OZ Vlkolínec, Liptovské múzeum

- Nedeľa vo Vlkolínci - 26. júl 2015
  KDAH, Mesto Ružomberok, OOCR, OZ Vlkolínec 

- Rozlúčka s letom - 5. 09. 2015
  OZ Vlkolínec

- Poďakovanie za úrodu - 27. 09. 2015
  Lipt. múzeum, SZZ, OZ Vlkolínec

- Vlkolínska zabíjačka - 12.12.2015
  OZ VlkolínecROK 2014
občianske združenie Vlkolínec v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje: 

 • Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo - 20. apríla 2014 (OZV)
 • Začatie sezóny - 3.máj 2014  ( OZV, MsL)                  
 • Fujara znie Vlkolíncom - 7. jún 2014  ( OZV, OZ "Duša fujary", OOCR)
 • Výstavba detského ihriska- jún 2014  ( OZV, MSL)      
 • Súťaž v ručnej kosbe - 28. jún 2014  ( SZZ, PD Ludrová, OZV)
 • Výstava "Drevená krása" - 21.jún 2014 (Mesto Ružomberok, Klub UNESCO, OZV)
 • Tvorivé dielne pre deti - júl-august 2014  ( Mesto Ružomberok, OOCR, OZV)
 • 7 pokladov Liptova - júl až august 2014 (Mesto Ružomberok, OOCR, OZV)
 • Nedeľa vo Vlkolínci - 27.júl 2014  ( KDAH, Mesto Ružomberok, OOCR, OZV)
 • Festival pod Sidorovom - 15.8.-17.8.2014  (Lipt múzeum, OZV, ŽSK)
 • Oslava 70. výr. SNP, ukážky bojov, rozlúčka s letom - 6.sept .. 2014  ( OZV, Klub vojenskej histórie, SZPB)
 • Poďakovanie za úrodu - 28.sept. 2014  ( Liptovské múzeum Ružomberok, OZV)
 • Vlkolínska zabíjačka - 13. 12. 2014  ( OZV)       


ROK 2013
občianske združenie Vlkolínec v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje pri príležitosti 20. výročím zápisu Vlkolínci urobiť svetového Zoznamy UNESCO: 

 • Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo - 31. marec 2013 (OZV, Nadácia SPP) 
 • Stavanie májov - 28.apríl 2013 ( OZV, Nadácia SPP, MsL)                  
 • Fujara znie Vlkolíncom - 25.máj 2013 ( OZV, SPP, Nadácia SPP, OOCR)
 • Stavba novej expozície "Koliba salaša" - 11. apríl - 31. máj 2013 ( OZV, Nadácia SPP, MSL)
 • Súťaž v ručnej kosbe - 29. jún 2013 ( SZZ, PD Ludrová, OZV)
 • Cesta za dobrodružstvom júl-august 2013 - tvorivé dielne pre deti ( Mesto Ružomberok, OOCR, OZV)
 • Divadelný Vlkolínec - 29. jún- 28. júl 2013 - všetky soboty, nedele v mesiaci júl ( OOCR, Mesto Ružomberok, OZV)
 • Sympózium umelcov 26. -28. júl 2013 - fotografi, rezbári ( OZV, MsÚ, OOCR)
 • Nedeľa vo Vlkolínci - 28. júl 2013 ( KDAH, Mesto Ružomberok, OOCR, OZV)
 • SNP, rozlúčka s letom - 1. september 2013 ( OZV, Klub vojenskej histórie, SZPB)
 • Poďakovanie za úrodu - 29. september 2013 ( Liptovské múzeum Ružomberok)
 • Vlkolínska zabíjačka - 7. december 2013 ( OZV)
 • Slávnostný program pri príležitosti 20. výročia zápisu Vlkolínca do Zoznamu UNESCO ( Mesto Ružomberok, KDAH, OOCR)
 • Posedenie pri vianočnom stromčeku (OZV)


ROK 2012
Organizuje občianske združenie Vlkolínec v spolupráci s MsÚ Ružomberok
 • 8. apríla 2012 - veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo
 • 29. apríla 2012 - stavanie májov, otvorenie letnej sezóny
 • 26. máj 2012 - Medové motúzy - ukážky výroby produktov z medu, predaj výrobkov z medu
 • 9. jún 2012 - Fujara znie Vlkolíncom
 • 30. jún 2012 - Súťaž v kosení ručnou kosou
 • 1. júl 2012 - výroba samorastov, ketliarka, výroba šperkov z drôtu
 • 7. júl 2012 - výroba keramiky, ľudový rezbár
 • 8. júl 2012 - výroba a oprava hrablí, priadka
 • 14. júl 2012 - drotárka, drevorezbár
 • 15. júl 2012 - paličkovaná čipka, háčkovaná čipka
 • 21. júl 2012 - maľba na sklo, výroba a zdobenie medovníkov
 • 22. júl 2012 - tkanie kobercov, zdobenie medovníkov
 • 28. júl 2012 - výroba píšťal, priadka-spracovanie ľanu
 • 29. júl 2012 - háčkovanie a vyšívanie, výroba tkaných obrusov
 • 29. júl 2012 - Nedeľa vo Vlkolínci
 • 4. august 2012 - ketlovanie-výroba drôtených šperkov, paličkovaná čipka
 • 5. august 2012 - výroba hudobných nástrojov, maľba na plátno
 • 11. august2012 - výroba prútených košov, priadka-spracovanie ľanu
 • 12. august 2012 - výroba keramiky, ľudový rezbár
 • 18. august 2012 - drotárka, ľudový rezbár
 • 19. august 2012 - vyšívanie, háčkovaníe, zdobenie medovníkov 
 • 25. august 2012 - tkanie kobercov, tkanie obrusov
 • 26. august 2012 - maľba na sklo, paličkovaná čipka
 • 29. august 2012 - Spomienka na SNP, položenie venca padlým Vlkolínčanom, rozlúčka s letom
 • 8. december 2012 - Vlkolínska zabíjačka - ukážka pravej dedinskej zabíjačky spojená s ochutnávkou zabíjačkových špecialít
 • 29. december 2012 - Vianočný Vlkolínsky jarmočok - FS LÚČAN, vystúpenie fujaristov, gajdoša, ľudových remeselníkov, ukážky výroby syrov

ROK 2011
Organizuje občianske združenie VLKOLÍNEC V spolupráci s MsÚ Ružomberok
 • 19. február 2011 - Vlkolínska zabíjačka
 • 23. apríla 2011 - Pletenie korbáčov, zdobením kraslíc
 • 24. apríla 2011 - Pletenie korbáčov, výroba píšťal
 • 24. apríla 2011 - veľkonočný VÝSTUP na Sidorovo - IX. ročník
 • 1. máj 2011 - stavanie májová vo Vlkolínci - Otvorenie letnej sezóny
 • 1. máj 2011 - Rezbár, Priadka
 • 8. máj 2011 - Rezbár, Tkacka
 • 15. máj 2011 - košikár
 • 5. jún 2011 - Medovnikárka, paličkárka, Rezbár (výroba črpákov)
 • 11. jún 2011 - Ketliarka, Tkacka
 • 19. jún 2011 - Remeslo Má zlaté dno
 • 26. jún 2011 - maľovaním na sklo, háčkovaním
 • 2. júl 2011 - Súťaž v kosení kosou ručnou - Slovenského zväz záhradkárov Ružomberok
 • 2. júl 2011 - hračkárov, ketliarka
 • 9. júl 2011 - Tkacka, výšivkářky
 • 16. júl 2011 - Píšťalkár, Priadka
 • 23. júl 2011 - Drotárka, Tkacka
 • 31. júl 2011 - Nedeľa vo Vlkolínci
 • 6. augusta 2011 - Krasličiarka, maliar
 • 13. 08. 2011 - Tkacka, medovnikárka
 • 20. 08. 2011 - Paličkárka, košikár
 • 27. 08. 2011 - Priadka, píšťalkár
 • 28. augusta 2011 - Rozlúčka s LETO - spomienka na SNP v obci
 • 1. septembra 2011 - Ketliarka, hračkárov
 • 3. septembra 2011 - háčkovaním, maľba na sklo
 • 10. septembra 2011 - Rezbár, Tkacka

ROK 2010
Hľa v tajte sezone od sme radi Zostalo verný zaužívanej schéma kultúrnych predvádzacích podujatí. Ako novinku by sme radi zaviedli sobotňajšie Hudobné akcie. Predbežný program:
 • 4. 4.: Pletenie korbáčov, zdobením kraslíc
 • 4. 4 .: Hviezdicový VÝSTUP na Sidorovo, 8. ročník
 • 1. 5 .: Tkacka + drotárka
 • 1. 5 .: stavanie Májová
 • 8. 5 .: Paličkárka + ketliarka
 • 6. 6 .: Medovnikárka + výšivkářky
 • 13. 6 .: Maliarka + drotárka
 • 20. 6 .: maľovaním na sklo + ketliarka
 • 27. 6 .: Paličkárka + Včelár
 • 3. 7 .: Ľudová hudba
 • 4. 7 .: Krasličiarka + košikárka
 • 11. 7 .: výšivkářky + drotárka
 • 18. 7 .: Medovnikárka + ketliarka
 • 25. 7 .: Paličkárka + Tkacka
 • 31. 7 .: Ľudová hudba
 • 1. 8 .: Krasličiarka + Včelár
 • 8. 8 .: hračkárov + výšivkářky
 • 15. 8 .: Drotárka + Tkacka
 • 22. 8 .: Ketliarka + medovnikárka
 • 29. 8 .: Rozlúčka s ročnou

ROK 2009
V tohtoročnej sezone od sme radi ostali verný minuloročnej schéma nedeľných predvádzacích akcií.
 • Veľkonočný nedeľa - Pletenie Košíkov korbáčov, výstava kraslíc píšťal
 • VÝSTUP na Sidorovo - 7. ročník
 • 1. mája - Hrebenár + kovotepec
 • 8. mája - drotárky
 • 31. mája (MDD) - hračkárov + maliarka
 • 7. júna - paličkárky
 • 14. júna - košikár + ketliarka
 • 21. júna - Tkacka + maliarka
 • 28. júna - krasličiarka + Rezbár
 • 5. júla - drotárky
 • 12. júla - Včelár + výšivkářky
 • 19. júla - košikár + ketliarka
 • 26. júla - Nedeľa vo Vlkolínci
 • 2. augusta - Rezbár + Tkacka
 • 9. augusta - maliarka + medovnikárka
 • 16. augusta - paličkárky
 • 23. augusta - Včelár + výšivkářky
 • 30. augusta - drotárky

ROK 2008
V turistickej sezone 2008 občianske združenie Vlkolínec zorganizovalo nasledovné akcie:
 • 23.3. -Veľkonočná nedeľa: v interiéri Galéria ľudového umenia Ukážky zdobením kraslíc Drotárska technikou, Ukážky pletenia korbáčov, výstava kraslíc píšťaliek
 • 1. mája - Štvrtok: Otvorenie umeleckej expozíciám Galéria ľudového umenia, celodenne vystupenie Drotárová s možnosťou zapojenia sa návštevníkove (Drotárska Kurz)
 • 8. mája - Štvrtok: celodenne vystupenie rezbár
 • 1. júna - nedeľa: celodenne vystupenie maliarok, predvádzanie rôznych maliarskych Technik
 • 8. júna - nedeľa: kurz ketlovania - celodenný predvádzacie AKCIA s možnosťou zapojenia sa záujemcov
 • 15. júna - Neděla: Drotárskej kurz - celodenný predvádzacie AKCIA s možnosťou zapojenia návštevníkove
 • 22. júna - nedeľa: predvádzacie AKCIA maľovaním na sklo + prezentácia háčkovaných VÝROBKOV
 • 29. júna - nedeľa: celodenne vystupenie rezbár
 • 6. júla - nedeľa: kurz ketlovania - celodenný predvádzacie AKCIA s možnosťou zapojenia sa záujemcov
 • 12. júla - nedeľa: kosením ručnou kosou - 3. ročník sutaz
 • 13. júla - nedeľa: čipkárky - celodenne predvádzacie AKCIA
 • 20. júla - nedeľa: vystupenie umeleckého Kováča Mgr. Hanulu
 • 3. augusta - Neděla: Drotárskej kurz - Celodenný predvádzacie Akcia
 • 10. augusta - nedeľa: celodenne vystupenie maliar
 • 17. augusta - nedeľa: čipkárky - celodenne predvádzacie AKCIA
 • 24. augusta nedeľa: Drotárska kurz - celodenný predvádzacie AKCIA s možnosťou zapojenia návštevníkove
 • 31. augusta - nedeľa: Rozlúčka s Leto - kultúrnych podujatí

Za sekciu zodpovedá: Bradiaková Erika, Jaňák Pavol