Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

Vstupné do expozícií Vlkolínca od 01. 01. 2020

31. 12. 2019
Vstupné do expozícií Vlkolínca od 01. 01. 2020
(ADMISSION TO THE VLKOLÍNEC EXPOSITIONS FROM 01. 01. 2020)


• DOSPELÍ ( ADULTS ) : 3,-- € / osoba ( PERSON )
• DETI, ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA ( CHILDREN, STUDENTS, PENSIONERS ) : 1,50 € / osoba ( PERSON )
• DRŽITELIA LIPTOV REGION CARD ( HOLDERS OF THE LIPTOV REGION CARD ) : 25% zľava ( 25% OFF )
• DRŽITELIAPREUKAZUŤZP, ŤZP-S ( HOLDERS OF DISABILITY CARD ) : 1,50 € / osoba ( PERSON )
• SPRIEVODCA DRŽITEĽA PREUKAZU ŤZP-S ( GUIDE OF DISABILITY CARD HOLDER ) : zdarma ( FREE )
• ODBORNÝ VÝKLAD V SLOVENSKOM JAZYKU ( PROFESSIONAL INTERPRETATION IN SLOVAK LANGUAGE ) : 10,-- € / za každú začatú hodinu ( FOR EACH STARTED HOUR )
• OBORNÝ VÝKLAD V ANGLICKOM JAZYKU ( PROFESSIONAL INTERPRETATION IN ENGLISH LANGUAGE ) : 20,-- € / za každú začatú hodinu ( FOR EACH STARTED HOUR )
• KAMERA, FOTOAPARÁT (CAMERA) : v cene vstupenky ( INCLUDED IN THE TICKET PRICE )
• SKUPINA NAD 40 OSÔB ( GROUP OF MORE THAN 40 PERSONS ) : 1,50 € / osoba ( PERSON )
• PARKOVNÉ - bez časového obmedzenia ( PARKING - WITHOUT TIME LIMIT ) : 1,-- € / automobil ( CAR )
KULTÚRNE POUKAZY NEPRIJÍMAME ( WE DO NOT ACCEPT CULTURAL VOUCHERS )

Za sekciu zodpovedá: Dom unesco (+421 918 596 432)