Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

TRADIČNÉ SLOVENSKÉ REMESLO VO VLKOLÍNCI: MALIARSTVO

10. 07. 2019
Remeselník v období od 15. do 19. júla 2019.
Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Dom UNESCO Vlkolínec vás pozývajú na ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel.

Počas týždňa od 15. do 19. júla 2019 si záujemcovia môžu prísť do Vlkolínca pozrieť prácu maliarky, ktorá bude v čase od 9:00 do 17:00 hod. prezentovať svoje remeslo.


Slečna Veronika Petercová bude maľovať temperovými farbami. V závislosti od počasia bude tvoriť, buď pri Dome UNESCO podľa reálnej predlohy, alebo vo vnútri Domu UNESCO podľa fotografie. Objekt si najskôr načrtne ceruzkou a následne ho dotvorí temperovými farbami.
Príďte sa pozrieť ako jednotlivé maľby vznikajú a porozprávať sa s autorkou o dielach, ktoré bude vytvárať a ktoré už vytvorila.

Veronika Petercová: Maľbe sa venuje už od malička. Jej prvý kontakt s maľovaním bol, keď ju rodičia prihlásili na hodiny výtvarnej výchovy. Viac sa o maľbu začala zaujímať keď mala 12-13 rokov a odvtedy sa jej venuje vo voľnom čase. Najviac ju fascinujú starší impresionistickí autori, ktorými sa často aj vo svojich dielach inšpiruje. Sama sa zaraďuje do impresionistického štýlu maľby, pričom skôr ako do prírody zasahuje viac do architektúry. Vyskúšala už viaceré techniky, viac ako k abstraktným dielam sa však prikláňa k tým realistickým. Najčastejšie maľuje temperovými alebo akrylovými farbami.

Niečo stručné o maliarstve: Toto umenie je ľuďmi spájané už od praveku. V prvopočiatkoch sa prejavovalo najmä v nástenných maľbách v jaskyniach a postupne sa vyvíjalo v ďalšie komplexnejšie formy. Ďalšie formy možno vidieť z dôb Egypta kde sa používalo vo veľkej miere najmä pri zdobení hrobiek a sídel faraónov. V neskorších obdobiach Kelti, Gréci či Rimania začali umenie maľby aplikovať aj na steny a keramiku. Asi najviac sa maliarstvo rozvinulo v stredoveku a vidno to najmä na rozšírení tohoto umenia. Kostoly, hrady, zámky a už aj domy sa začali ozdobovať maliarskymi dielami a freskami. Maliarstvo však bolo spájané hlavne s výsadami tých bohatších, i keď vždy existovali aj formy ako kresba, ktorá bola nenáročná a využíval sa pri nej uhlík či neskôr ceruzka. V dnešnej modernej dobe sa maľuje na čokoľvek a čímkoľvek. Umelec to má oproti svojim predchodcom jednoduchšie čo sa týka materiálov a možností, avšak stále, na to aby dokázal vytvoriť nejaké dielo, je potrebné mať na maľovanie trpezlivosť a talent.

Upozornenie: Na podujatí "Tradičné slovenské remeslo vo Vlkolínci" budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom "Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737" za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, youtube kanáli, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne v ďalších médiách.

Za sekciu zodpovedá: Dom unesco (+421 918 596 432)