Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

TLAČOVÁ SPRÁVA LIPTOVSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA: FILMÁRSKY PLENÉR 2018 V BIELOM POTOKU A VO VLKOLÍNCI

31. 10. 2018
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v termíne 26. – 28. 6.2018 v Bielom Potoku pripravilo filmársky plenér na tému dokumentárny film a jeho podžánre. Cieľom tohto plenéru bolo vzdelávanie a podpora kvality neprofesionálnej filmovej tvorby v Liptove. Plenér nadviazal na minuloročné vzdelávanie filmárov, kde sa tvorcovia venovali hlavne kameramanskej tvorbe.

Zámerom Liptovského kultúrneho strediska bolo počas plenéru združiť amatérskych filmárov z Liptova, ktorí majú za sebou mnoho úspechov, podporiť ich a motivovať k ďalšej tvorbe, konfrontovať ich medzi sebou a priblížiť im ako funguje tímová spolupráca pri vzniku autorského profesionálneho dokumentárneho filmu. Ukázať im možnosti, ktoré dokumentaristika ponúka na základe jazyka filmu a jeho výrazových prostriedkov.

Plenér viedli 3 odborní lektori (MgA. Karel Koula, MgA. Roman Varga, Doc. Mgr. Peter Dimitrov, ArtD) a konal sa v Bielom Potoku a vo Vlkolínci v okrese Ružomberok.

Plenéru sa zúčastnilo 11 účastníkov a vznikli 4 krátke filmové snímky.

Podujatie z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia a spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj.

Mgr. art. Mária Vašicová
odborný metodik pre výtvarníctvo, film, fotografiu a voľnočasové aktivity
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
www.lks.skFotoplenér 04.jpg Fotoplenér 02.jpg Fotoplenér 06.jpg Fotoplenér 05.jpg Fotoplenér 03.jpg Fotoplenér 08.jpg Fotoplenér 11.jpg Fotoplenér 07.jpg Fotoplenér 09.jpg Fotoplenér 10.jpg Fotoplenér 01.jpg


Za sekciu zodpovedá: Bradiaková Erika, Jaňák Pavol