Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

PODUJATIA V ROKU 2018

20. 03. 2018
Prehľad pripravovaných podujatí vo Vlkolínci počas roka 2018.
Prehľad pripravovaných podujatí vo Vlkolínci počas roka 2018.

1. apríl 2018:
Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo

    (OZ Vlkolínec)

28. apríl 2018:
Stavanie májov

    (OZ Vlkolínec)

9. jún 2018:
Fujara znej Vlkolíncom ...

    (OZ Vlkolínec, Mesto Ružomberok)

23. jún 2018:
13. ročník celoslovenskej súťaže v ručnej kosbe

    (SZZ, PD Ludrová, OZ Vlkolínec)

30. jún - 2. september 2018 (soboty a nedele):
RemesloFest (ukážky ľudových remesiel)

    (Mesto Ružomberok, OOCR, OZ Vlkolínec)

29. júl 2018:
Nedeľa vo Vlkolínci

    (KDAH, Mesto Ružomberok, OOCR, OZ Vlkolínec)

12. august 2018:
Festival pod Sidorovom

    (Liptovské múzeum, OZ Vlkolínec, ŽSK)

1. september 2018:
Spomienka na SNP, záver letnej sezóny

    (OZ Vlkolínec)

Poďakovanie za úrodu
    (Liptovské múzeum, OZ Vlkolínec, ŽSK)

15. december 2018:
Vlkolínska zabíjačka
    (OZ Vlkolínec)


Za sekciu zodpovedá: Bradiaková Erika, Jaňák Pavol