Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

PAMIATKY SVETOVÉHO DEDIČSTVA UNESCO V ŽIVOTE OBCÍ, MIEST A REGIÓNOV.

19. 03. 2018
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe svojho kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu, a to Prírodného parku Mikulčický Luh a lokality Svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec.
Projekt: Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe svojho kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu, a to Prírodného parku Mikulčický Luh a lokality Svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec.

Hlavné výstupy projektu:
Počet partnerov realizujúcich spoločné aktivity: 5
Počet modelových území: 2
Výskumné správy z dotazníkov: 2
Odborné publikácie: 2
Workshopy a semináre: 6
Konferencie: 2
Odborné posudky a expertízy: 2

Spôsob riešenia: Semináre, workshopy, konferencie, konzultácie, dotazníky, prieskumy a hodnotenia

Vedúci partner: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, Česká republika
Hlavný cezhraničný partner: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ružomberok, Slovenská republika
Partner 1: Biosférická rezervácia Dolní Morava, o.p.s., Lednice, Česká republika
Partner 2: Mesto Ružomberok, Ružomberok, Slovenská republika
Partner 3: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovenská republika

Doba riešenia projektu: 01. 09. 2017 – 30. 06. 2019

Kontakt:
Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., manažer projektu, e-mail: lnenicka@ped.muni.cz, tel: +420 549 494 993; prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., projektový manažer, e-mail: maria.kozova@ku.sk, tel.: +421 907 795 835Obhliadka sadov Vlkolínec 23.9.2017:Workshop Vlkolínec 23.9.2017:Najstaršia jabloň Vlkolínec 23.9.2017:Súvisiace prílohy:
Plagát INTERREG v slov. A4.pdfPlagát INTERREG v slov. A4.pdf
PDF dokument, veľkosť 854 kB
Pridané dňa: 20. 03. 2018
Plagát INTERREG v slov. A4.pptxPlagát INTERREG v slov. A4.pptx
PDF dokument, veľkosť 1 321 kB
Pridané dňa: 20. 03. 2018

Za sekciu zodpovedá: Dom unesco (+421 918 596 432)