Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

KOMINÁR VO VLKOLÍNCI

28. 11. 2018
Hovorí sa, že kominár prináša šťastie, či už je to šťastie v hre alebo šťastie v láske nevieme, ale šťastie vo forme tepla domova je to určite.

Keďže do Vlkolínca zavítala zima, tak sme sa rozhodli, že si pred zimnou sezónou zavoláme pána kominára, nech nám skontroluje komín, aby sme mali v Dome UNESCO teplúčko ako v správnej drevenici a mohli ste sa prísť ku nám zohriať.

Kominára sme sa spýtali rôzne otázky, ako sú napríklad prečo je potrebné čistiť komín, aké drevo je najvhodnejšie na kúrenie, aby sa nám komín znečistil čo najmenej a ako často treba čistiť komín.

Pán kominár nás oboznámil, že komíny sa majú čistiť preto, lebo najmä pri spaľovaní tuhého paliva, ako je drevo, unikajú do komína sadze, ktoré môžu začať opätovne horieť. Preto je čistenie komína veľmi dôležite, aj keď sa zdá, že komín stále dobre ťahá, aby nedochádzalo k zapáleniu sadzí.

Stačí trojmilimetrový nános sadzí na vnútornej strane steny komína a riziko požiaru výrazne stúpa.  Pri horení sadzí totiž vzniká teplota prevyšujúca tisíc stupňov Celzia, ktorá dokáže komín zapáliť.

Kúriť by sa malo suchým drevom, pretože pri spaľovaní suchého dreva sa komín tak nezanáša ako pri mokrom. Mokré drevo dechtuje a tým sa nám zanáša komín, a pri dreveniciach sa zanáša aj lapač iskier, ktorý vo Vlkolínci musí byť nainštalovaný na komíne.

Pri mäkkom dreve (smrek) je vhodné, aby schlo aspoň rok a pri tvrdom dreve (buk, dub) je ideálne, aby schlo na dobre vetranom mieste aspoň dva roky.

Komín v drevenici, ktorá je určená ako chata, sa musí čistiť raz za pol roka, a v drevenici, ktorá nie je určená na bývanie stačí raz za dva roky.

Na záver sme sa kominárovi poďakovali a rozlúčili sa.

V Dome UNESCO máme stále teplúčko, tešíme sa na vašu návštevu.


v2.jpg v4.jpg v1.jpg v3.jpg


Za sekciu zodpovedá: Bradiaková Erika, Jaňák Pavol